eduClouds@2015 - MoodleCloud services in education.

Instructor

Moodle educloud

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

eduCloud (Paas) - najszybszy i najprostszy sposób tworzenia e-ćwiczeń oraz samodzielnie administrowanie systemu kształcenia na odległość

 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że razem z życiem, które ciągle się zmienia do szkoły przyszły dzieci z nowymi potrzebami. Przed szkołą powstało zadanie – znałeźć odpowiedzi na wyzwania nowego stulecia. Czas przemyślenia ustalonego kilkudziesięcioletniego systemu wartości spowodował pojawienie się nowego pomysłu – stworzyć szkolę, która pielegnowała by twórczą osobistość, zabezpieczała warunki dla pełnego fizycznego, psychicznego, społecznego i moralnego rozwoju wychowańców, kształtowała człowieka, który potrafi budować demokratyczne Państwo. To powinna być szkoła przyszłości – szkoła rozwoju. Ale jak stworzyć szkołę, która ma na celu doskonalenie osobowości, rozwój uczniów, jak skierować wektor ich wychowania w stronę sukcesu? Czym taka szkoła ma się różnić od tradycyjnej? Jak kierować procesem jej rozwoju?

 

 

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn