Эдийн засгийн математик

Instructor

mungunsukh shirnen

Reviews (7)

Цэрэннадмид Баатарсүх
khongorzul b.
oyu oyu
Ydamsvren Oyundari

Overview

Хичээлийн зорилго:

Эдийн засгийн математик загваруудад хэрэглэгдэх олон хувьсагчийн функцийн дифференциал тооллыг танин мэдэж, эдийн засаг, бизнес болон санхүүгийн салбарт математик тооцооллыг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэхэд хичээлийн зорилго оршино.

Ашиглах материал:

Монгол хэлээр:
•    Р.Энхбат, С.Батбилэг,“Эдийн засгийн математик бодлогын хураамж”, УБ, 2011
•    Ц.Батсүх, Д.Ганзориг, “Эдийн засагчдад зориулсан дээд математик”, УБ, 2007
Гадаад хэлээр:
•    C. P. Simon, L. Blume, "Mathematics for Economists", N.Y.: Norton, 1994
•    A. C. Chiang, K. Wainwright, "Fundamental methods of Mathematical Economics", McGraw-Hill, 4th ed

Дүгнэх журам:

Ирц                            15%
Идэвхи                      15%
Явцын шалгалт 1     10%
Явцын шалгалт 2     10%
Бие даалт                 20%
Улирлын шалгалт     30%
Нийт                          100%

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn