Instructor

Käthi Niman

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sul on võimalik diagnoosida sinu enda arenguks sobivaid kaasasündinud huvisid ja võimeid. See on väga oluline võimalus, sest kahjuks on trend või mood eksitava mõjuga õpilasele. Õpilane peaks arendama endas võimalikult just neid võimeid, omadusi ja huvisid, mis talle on looduse poolt kaasa antud. Tavaliselt ei ole õpilane teadlik enda nendest kalduvustest, mille arendamine tagab talle edu, vaid kellegi-millegi mõjul püüab õpilane arendada endas midagi muud, mis ei ole tema loomule omane. Sellel jagataval materjalil on kolm eesmärki:

1) Aidata suvalisel õpilasel (ka nõrgemal õpilasel) mõista ja omandada füüsika põhimaterjali.

2) Selgitada, kas õpilasel on eelsoodumus füüsika ja teiste reaal- ning loodusainete süvendatu õppimiseks.

3) Luua alus suhteliselt väikesele õpilasrühmale füüsika olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistumisel.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn