Dystopia ja dystooppisuus kirjallisuudessa

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews (1)

Jarmo Mäkäläinen

Overview

Kurssilla

  • tutustutaan dystopiakirjallisuuden historiaan ja nykypäivään
  • analysoidaan ja tulkitaan dystooppisuuden ilmentymiä, piirteitä
  • tutkitaan dystopiaa retorisesti vaikuttamaan pyrkivänä tekstityyppinä
  • tutustutaan feminismin, ekokritiikin ja posthumanismin teemoihin.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn