Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Instructor

Aina Cànaves Bauçà

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT


Denominació: Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil


Codi: SSCB0211


Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat


Àrea Professional: Activitats culturals i recreatives


Nivell de qualificació professional: 3

 

​Estructura del curs
 • Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de Temps lliure infantil i juvenil.
  • Unitat Formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l'entorn social.
  • Unitat Formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure.
 • Mòdul 2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil.
 • Mòdul 3: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure.
 • Mòdul 4: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de temps lliure.

 

Objectius del curs

 

 • Aprendre a:
  • Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de temps lliure educatiu.
  • Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i joventut. 
  • Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure. 
  • Generar equips de personal monitor, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil.

 

​Característiques de l'alumnat

L'alumnat del present certificat ha de tenir present que desenvoluparà la seva tasca en l'àmbit del temps lliure, i sobretot basat en el mon infantil i juvenil.

Tot i que les seves tasques es basen en la coordinació dels equips de monitors, que son els que treballaran directament amb els infants i joves, ells també tindran una intervenció directa amb aquests col·lectius, i és important que hi mostrin una certa inquietud i empatia.

És molt important que siguin persones inquietes i amb capacitat de recerca i millora per a desenvolupar correctament la seva tasca.

Però el més important és que tot això es pot anar aprenent i cultivant, per això és important no desanimar-se i voler sempre millorar.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn