Instructor

Morten Wensberg

Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS

Prosjektleder for Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og ConductIT.

Reviews (11)

Tone Omdal
Maria Sandberg
Åke Hillar
Maria Sandberg

Overview

Velkommen til Digitale skolekorpsstudier - MOOC

Digitale skolekorpsstudier er en påbygning av Digitale dirigentstudier. Utviklingen av studiet er gjort i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund. 

Studiet er spesielt rettet mot skolekorpsdirigenter. Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 
Målgruppen er korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de skolekorpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før. Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale skolekorpsstudier består av tre hovedelementer:

 1. Praksissamlinger i Stavanger.
  Dirigentuka (man-fre en uke i midten av august) www.dirigentuka.no
  En helg i januar
  En helg i mai (eksamen)
 2. En digital, nettbasert forelesningsserie som er forhåndsinnspilt. 
  Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan. Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. Det er MOOC-en vi er inne i nå.

  Vår MOOC består av ni moduler. Hver modul har en kort introduksjonsvideo. Modulene har pensumtekster som kan lastes ned som PDF-filer og én modul har også pensum presentert i video. De fleste modulene har flervalgsoppgaver som må løses og mange har i tillegg refleksjonsoppgaver. Refleksjonsoppgavene skiller seg fra resten av innholdet i MOOC-en ved at det å få veiledning og vurdering på disse innleveringene er et tilbud kun til registrerte UiS-studenter. UiS-studenter leverer refleksjonsoppgavene i Canvas.
   
 3. Enetimer via videosamtale. 
  Registrerte UiS-studenter videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn videoklipp til UiS. Filmene gjennomgås på enetime med lærer/veileder fra UiS.
   

SØKNADFRIST FOR DIGITALE DIRIGENTSTUDIER OG DIGITALE SKOLEKORPSSTUDIER ER 1. MARS
Les mer om opptaksprøver og frister her - www.uis.no/dirigent

UiS tilbyr også ulike "on-campus" dirigentstudier; videreutdanning, bachelor og master. Disse har søknadsfrist 15. desember hvert år. Les mer om opptaksprøver og frister her - www.uis.no/dirigent

Course content

 • Moduler, oppgaver og faglitteratur

 • MODUL 1 - HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP

 • - Helhetlig opplæringsløp - artikkel av Birgitte Grong og Trond Korsgård

 • - Oppgaver i modul 1

 • MODUL 2 - DIRIGENTTEKNIKK

 • - Dirigenttekniske øvelser - video av Morten Wensberg

 • MODUL 3 - DIRIGENTEN SOM PEDAGOG

 • - Dirigenten som pedagog - artikkel av Torild Rosenvinge

 • - Oppgaver i modul 3

 • MODUL 4 - KORPSKUNNSKAP

 • - Korpsoppsett - artikkel av Egil Lysebo og Birgitte Grong

 • - Instrumentpresentasjoner - artikkel og video

 • - Slagverk - artikkel og video av Ante Skaug

 • - Oppgaver i modul 4

 • MODUL 5 - REPERTOAR

 • - Repertoararbeid - artikkel av Torild Rosenvinge

 • - Omarrangering - artikkel av Hans Offerdal

 • - Oppgaver i modul 5

 • MODUL 6 - YNGRE MUSIKANTER

 • - Ferske musikanter i samspill - artikkel av Birgitte Grong

 • - Oppgaver i modul 6

 • MODUL 7 - GRUPPEPSYKOLOGI

 • - Gruppepsykologi - artikkel av Grete Helle Rasmussen

 • - Oppgaver i modul 7

 • MODUL 8 - REKRUTTERING OG LOKALT SAMARBEID

 • - Våre barn og musikanter - artikkel av Endre Lindstøl

 • - Nærmiljø og rekruttering - artikkel av Birgitte Grong

 • - Oppgaver i modul 8

 • MODUL 9 - MUSIKANTENS VERDEN

 • - Musikantens verden - artikkel av Grete Helle Rasmussen

 • - Kreativitet - artikkel av Grete Helle Rasmussen

 • - Oppgaver i modul 9

 • SEMESTEROPPGAVE 2. SEMESTER

 • INFORMASJON OM EKSAMEN

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn