Completed

Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted

Instructor

Veronika Rogalevitš

haridustehnoloog

Educational technologist

Reviews (8)

natalia lobosok
Maili Jakobson
Marko Kaju
Triinu Tiitus

Overview

Eesmärk: anda juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtest lähtuvalt.

Kursusel tagasisidestatakse ja antakse juhiseid, kuidas muuta oma õppematerjali õpilastele atraktiivsemaks, kasutades erinevaid töövahendeid ning meediume. 

Kursuse suurim kasum on oma materjaliga edasiminek ja tagasiside/soovitused kaasõppijatelt ja juhendajatelt

Õpiväljundid:

  • Oskab analüüsida oma õppematerjale lähtuvalt digitaalse õppematerjali kvaliteedipõhimõtetest.
  • Parendab või loob digitaalse õppematerjali lähtuvalt analüüsi tulemustest.
  • Kaasab õppijaid õppematerjalide parendus- või arendusprotsessi.
  • Avalikustab ja jagab õppematerjali erinevates veebikeskkondades ja repositooriumites, määrates sobivaid kasutustingimusi ja litsentse.

Tulemuseks on õppematerjal, mis on avaldatud veebis ning sisaldab erinevaid meediume lähtuvalt vajadusest - tekst, pilt, video, esitlus jne.

Sihtrühm: Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning kõrghariduse õppejõud

Eeldused: Kursusel osaleja on varasemalt loonud mõne digitaalse õppematerjali (sobivad ka slaidid, pdf õppematerjalid jm) ning on nende seast välja valinud materjali, mida saaks kasutada käesoleva koolituse raames. 

Tase: Kesktase

Maht: 1,5 EAP

Õppevorm: veebipõhine

Kursuse alguses 20. jaanuaril kell 16.00-17.00 toimub veebiseminar (kursuse tutvustus ja keskkonna tutvustus). Veebiseminarist osavõtt ei ole kohustuslik, vaid võimalus neile, kes soovivad turvalist algust. Veebiseminari salvestust saab järelvaadata allpool videoaknas:

Veebiseminaril osalemiseks on soovitav tutvuda eelnevalt veebiseminaril osalemise juhisega siin

Kursuse väljatöötajad: Veronika Rogalevitš (veronik@tlu.ee), Anne Kalmus (anne.kalmus@ppk.edu.ee), Katrin Kisand (katrin.kisand@gmail.com). 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn