Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted Veebruar 2017

Instructor

HITSA koolitused

Reviews (7)

Ingrid Rõigas
ülle halliste
Leila Must
Merike Irv

Overview

 

 

Eesmärk: anda juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt.

Kursusel tagasisidestatakse ja antakse juhiseid, kuidas muuta oma õppematerjali õpilastele atraktiivsemaks, kasutades erinevaid töövahendeid ning meediume. 

Kursuse suurim kasum on oma materjaliga edasiminek ja tagasiside/soovitused kaasõppijatelt ja juhendajatelt

Õpiväljundid:

  • Oskab analüüsida oma õppematerjale lähtuvalt digitaalse õppematerjali kvaliteedipõhimõtetest.
  • Parendab või loob digitaalse õppematerjali lähtuvalt analüüsi tulemustest.
  • Kaasab õppijaid õppematerjalide parendus- või arendusprotsessi.
  • Avalikustab ja jagab õppematerjali erinevates veebikeskkondades ja repositooriumites, määrates sobivaid kasutustingimusi ja litsentse.

Tulemuseks on õppematerjal, mis on avaldatud veebis ning sisaldab erinevaid meediume lähtuvalt vajadusest - tekst, pilt, video, esitlus jne.

Sihtrühm: Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning kõrghariduse õppejõud

Eeldused: Kursusel osaleja on varasemalt loonud mõne digitaalse õppematerjali (sobivad ka slaidid, pdf õppematerjalid jm) ning on nende seast välja valinud materjali, mida saaks kasutada käesoleva koolituse raames. 

Tase: Kesktase

Maht: 1,5 EAP

Õppevorm: veebipõhine

Kursuse alguses 22. veebruaril kell 16.00-17.00 toimub veebiseminar (kursuse tutvustus ja keskkonna tutvustus).

Veebiseminarist osavõtt ei ole kohustuslik, vaid võimalus neile, kes soovivad turvalist algust. 

Veebiseminari salvestatakse ning seda saab järelvaadata allpool:

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn