Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Instructor

ULA Ulakad

Instructor

Meie kooli kodulehekülg http://ua.edu.ee/.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursus "Digitaalsete õppematerjalide koostamine" on loodud sisekoolitusena Uuemõisa Lasteaed-Algkooli lasteaia- ja kooliõpetajatele. Kursuse käigus õpitakse tundma mõningaid lihtsamaid digitaalsete õpiobjektide koostamise vahendeid.

 

Kursuse juhendajad on:

  1. Maia Tohver (LearningApps, Stupeflix );
  2. Moonika Nerman (Spicynodes, JigsawPlanet);
  3. Sirje Sinitskaja (Quizlet, Kubbu).

 

Kursus läbitakse iseseisvalt e-õppe vormis. 

Individuaalse tööna tutvuvad õppijad kursuse materjalidega ning koostavad kursusel tutvustatud vahendite abil uusi digitaalseid õppematerjale. Kursusel osalejad jälgivad teiste õppijate poolt tehtud materjale ning kommenteerivad neid kursuse foorumis. Kursus lõppeb  kontaktpäevaga, mil kursusel osalejad esitavad eneseanalüüsi ning annavad tagasiside kursuse kohta.

 

Kursus loetakse lõpetatuks ja õpilasele väljastatakse tunnistus kui ta on läbitöötanud antud materjalid, esitanud omaloodud õppematerjalid, kommenteerinud kaasõpilaste töid, esitanud eneseanalüüsi ning andnud kursuse kohta tagasisidet.

 

Kursuse maht on 78 tundi õppetööd. Õppetöö jaguneb materjali individuaalseks omandamiseks ja õppematerjali koostamiseks (62 tundi), teiste töödega tutvumiseks ning kommenteerimiseks (4 tundi) ning kontakttundideks eneseanalüüsi esitamiseks ja tagasiside andmiseks (12 tundi).

 

Eesmärgid: 

  • kursuse lõpetanu oskab ja on valmis IKT vahendeid/võimalusi oma töö planeerimisel, analüüsimisel ning õppeprotsessis kasutama.
  • kursuse lõpetanud oskavad leida, luua, kohandada, kombineerida ja kasutada interaktiivseid lapse arengut toetavaid õppematerjale, seejuures arvestades õpilaste individuaalset eripära ja õpieesmärki.
  • alustatud on Uuemõisa Lasteaed-Algkooli oma digitaalsete õppematerjalide kogu loomisega.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn