Instructor

Kai Pata

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursusel on neli kahepäevast töötuba, kus tutvutakse uute digiõppe praktikate ja õpistsenaariumitega. Töötubades õpitut tuleb rakendada isesiesvalt oma koolis, luues innovaatilisi õpistsenaariume ja juurutades neid laiemalt oma koolis.

Kursus Digididaktika annab õpetajale ISTE digipädevused läbi erinevate innovaatiliste õpistsenaariumite katsetamise.

 • Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine
 • Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana 
 • Kutsealane areng ja eestvedamine 

Kursus on valminud Erasmus + projekti "Creative Classroom" toel.

 

Course content

 • 1. Töötuba: Trialoogiline õppimine ja Pööratud klass

 • Teema 1. Innovaatiliste õpistsenaariumite loomine

 • Teema 2. Trialoogiline õpikäsitlus

 • Teema 3. Pööratud klass

 • Teema 4. Pööratud klassi stsenaariumi kavandamine

 • Teema 5. Trialoogilise õpikäsitluse kasutamine pööratud klassis

 • Teema 6. Õpistsenaariumite visuaalne üleskirjutamine

 • Teema 7. Oma õpistsenaariumite kirjutamine LePlanneriga

 • 2. Töötuba: Mängu- ja projektipõhine õpe

 • Teema 1. Kodutööde seminar

 • Teema 2. Mängupõhine õpe

 • Teema 3. Mängupõhise stsenaariumi kavandamine

 • Teema 4. Mängupõhise õpistsenaariumi loomine

 • Teema 5. Projektipõhine õpe

 • Teema 6. Projektipõhise õpistsenaariumi kavandamine

 • Teema 7. Projektipõhise stsenaariumi loomine LePlanneriga

 • 3. Töötuba: ülesandepõhine ja uurimuslik õpe.

 • Teema 1. Õpistsenaariumite kogumik

 • Teema 2: Ülesandepõhine õpe

 • Teema 3: Ülesandepõhine õpe - paaristöö

 • Teema 4: Oma õpistsenaariumite üleskirjutamine LePlanneriga

 • Teema 5: Uurimuslikud õpistsenaariumid komplekssete probleemidega

 • Teema 6: Uurimuslikud stsenaariumid laiendatud õpikeskkonnas

 • Teema 7: Kodutööd õpistsenaariumite üleskirjutamiseks ja katsetamiseks

 • 4. Töötuba: Õpianalüütika ja hindamisviisid

 • Teema 1:Tagasiside ülesandepõhisele ja probleemõppe stsenaariumile

 • Teema 2. Digivahendid tagasisidestamisel, portfooliotes ja meeskonnatöö toestmisel

 • Teema 3: Digivahendid formatiivseks tagasisideks ja hindamiseks

 • Teema 4. Õpistsenaariumite korrektne täitmine LePlanneris

 • Teema 5: Õpianalüütika võimalused

 • Teema 6: Õpianalüütika katsetamine

 • Teema 7: Õpimärgid ja nende kasutusvõimalused õppimise hindamisel ja motiveerimisel

 • Teema 8: Teavitusüritused teistele õpetajatele

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn