Instructor

Азжаргал Төмөрхүү

Магистр

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

    Ортогональ проекцлолын аргаар гурван хэмжээст огторгуйн биетийг хавтгай дээр дүрслэх онолыг судална. Огторгуй дахь геометр дүрсийг проекц дүрслэлээр нь илэрхийлэх аргачлалыг судалж, ирээдүйн инженерийн огторгуйн төсөөлөл, хийсвэр болон логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх үндсэн мэдлэг  эзэмшинэ.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn