Инженерийн зураг зүй /2019-2020-I улирал. Т.Азжаргал/

Instructor

Азжаргал Төмөрхүү

Магистр

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Хичээлийн тодорхойлолт: Тус хичээл нь ортогональ проекцлолын аргаар гурван хэмжээст огторгуйн биетийг хавтгай дээр дүрслэх онолыг судална.

Оюутан эзэмшвэл зохих мэдлэг: Огторгуй дахь геометр дүрсийг проекц дүрслэлээр нь илэрхийлэх аргачлалыг судалж, ирээдүйн инженерийн огторгуйн төсөөлөл, хийсвэр болон логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх үндсэн мэдлэг эзэмшинэ.

Оюутны эзэмшвэл зохих чадвар: Орон зай эзэлж буй биет зүйлийг тэгш өнцгийн проекцлолоор хавтгай дээр дүрслэн илэрхийлэх, харах чадвар дадал эзэмшинэ.

Хэрэглэх нөхцөл

Энэхүү сургалтын материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн ахлах багш Т.Азжаргалын оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2019

Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн

Агроэкологи Бизнесийн Сургууль

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn