Customer Relationship Management (CRM)

Instructor

Nikola Radivojević

Instructor

Reviews (27)

Mohammad Nazmul Huda
Mohammad Nazmul Huda,FCMI,FIFC,AFA,MIPA
MD. ABDUL KHALEK
Ajla Aljović

Overview

Osnovna funkcionalnost svakog operativnog CRM sistema je upravljanje kontaktima sa klijentima (contact management). Ova funkcionalnost omogućava da se svaka interakcija sa klijentom evidentira tako da se efikasnost komunikacije i saradnja sa klijentom povećava, a unutar preduzeća je obezbeđena mogućnost praćenja događaja za klijentima pojedinačno. Praćenje standardnih i pojedincu prilagođenih informacijapoput: adrese, telefona, kontakta, uloge u preduzeću, prioritetnog načina komuniciranja; spadaju u osnovne funkcionalnosti programskog rešenja CRM. Nakon uspešno završenog kursa dodeljuje se sertifikat.


Cilj kursa:
 

Cilj kursa je savladavanje osnovne teorije CRM-a. Kurs treba da omogući razumevanje CRM-a kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima, i da stvori dobar konceptualni okvir za njegovo dalje izučavanje.

 

Sadržaj kursa

1. Upravljanje odnosima s klijentima
2. Razvoj CRM-a
3. Delovi CRM-a
4. Operativni CRM
5. Analitički CRM
6. Kolaborativni CRM
7. Komponente CRM-a
8. Automatizacija prodaje
9. Automatizacija marketinga
10. Automatizacija servisiranja klijenta
11. Prednosti
12. Strategija
13. CRM softveri
14. Uvođenje CRM-a
15. Tri osnovne odrednice CRM-a
16. Kako izgraditi CRM u vašoj firmi?
17. Primeri CRM

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem

Course content

 • 1. Upravljanje odnosima s klijentima

 • 2. Razvoj CRM-a

 • 3. Delovi CRM-a

 • 4. Operativni CRM

 • 5. Analitički CRM

 • 6. Kolaborativni CRM

 • 7. Komponente CRM-a

 • 8. Automatizacija prodaje

 • 9. Automatizacija marketinga

 • 10. Automatizacija servisiranja klijenta

 • 11. Prednosti

 • 12. Strategija

 • 13. CRM softveri

 • 14. Uvođenje CRM-a

 • 15. Tri osnovne odrednice CRM-a

 • 16. Kako izgraditi CRM u vašoj firmi?

 • 17. Primeri CRM

 • Smarty CRM - besplatan cloud alat

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn