PS05.1 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2019-2020)

Instructor

Eeva Hyytinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssi esittelee persoonallisuutta ja myös muita yksilöllisiä eroja kuten älykkyyttä ja lahjakkuutta. Kurssin loppupuolella koulukohtaisen syventävän PS6 -kurssin (Sosiaalipsykologia) tietoja syvennetään.

Oppikirja on Skeema 5

Yhteenveto-osiosta löydät kurssin suorittamiseen liittyviä ohjeita sekä kurssin sisältöihin (oppikirjan kappaleisiin) liittyvää lisämateriaalia.

Tehtävät-osiosta löydät näihin sisältöihin liittyviä palautettavaksi tarkoitettuja tehtäviä.

Keskustelu-osiossa voit käydä keskustelua kurssiin liittyvistä asioista.

Tervetuloa oppimaan ja viihtymään!

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn