Akadeemiline protokoll ja etikett

Instructor

Mati Lukas, PhD

Head

TTÜ Avatud Ülikooli juhataja. Lõpetanud Tallinna Ülikooli üldtehniliste distsipliinide ja füüsika erialal ning Universite de Paris I Pantheon - Sorbonne rahvusvaheliste suhete ajaloo alal. Rahvusvaheliste suhete ajaloo doktor. Asutanud Eesti Diplomaatide Kooli, töötanud Audentes Business School ja Mainor Business School rektorina, kaugkoolituse didaktika professorina. Mitmete protokolli ja etiketi raamatute autor.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Eesmärk

Kursus on koostatud eesmärgiga anda õppijatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ametialase ja rahvusvahelise akadeemilise suhtluse alustest, etiketist, protokollist ning akadeemilistest tseremooniatest.

Sissejuhatus ainesse

Ettekujutus, et sajanditevanused arusaamad käitumis- ja suhtlemisnormidest muutuvad globaalse suhtlemise tingimustes vähetähtsateks, ei pea paika. Vastupidi – nüüd, mil elektronkirjad jõuavad maailma mistahes punkti sekundiga, lennukid teevad maakerale tiiru päevaga ja omavahel suhtlevad väga erinevate kultuuridega inimesed, on üldtunnustatud suhtlemis- ja käitumisnormide tundmine ja järgimine olulisemgi, kui mõned sajandid tagasi. Samas on ülikoolid säilitanud aastakümnete ja isegi aastasadade traditsioone, millede teadmine ja tundmine on akadeemilise suhtluskultuuri oluline osa.

Veel sajand tagasi oli rahvusvaheline suhtlemine vaid väheste väljavalitute prvileeg, tänapäeval on see meie kõikide võimalus. Uued sõbrad, tuttavad, koostööpartnerid Ameerikas, Euroopas või Aasias on vaid „hiirekliki kaugusel“. Maailm on meile avatud ja see kohustab meid rohkem, kui kunagi varem pöörama tähelepanu üldtunnustatud suhtlemis- ja käitumisnormide täitmisele.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud inimene

 • teab ja mõistab ametialase suhtluse aluseid
 • teab ja mõistab akadeemilise protokolli ja etiketi aluseid
 • tunneb valdkonna terminoloogiat
 • teab kuidas efektiivselt ja enesekindlalt suhelda
 • mõistab kommunikatsioonibarjääre ja oskab neid ületada
 • oskab eesmärgipäraselt ja etikohaselt käituda
 • tunneb ülikooli akadeemilisi tseremooniaid

Õppeaine sisu kirjeldus

I Mõisted ja nende kujunemine

Käitumisnormide kujunemine: reliktid, kultuur, kasvatus, võim, usk. Mõisted protokoll ja etikett. Netikett. Diplomaatiline protokoll. Akadeemiline protokoll ja etikett. Hierarhia.

II Suhtluskultuuri alused

Kultuuri mõiste ja definitsioonid. Erinevad kultuuriruumid Euroopas, Aasias ja Araabia riikides (islami kultuuriruum). Kultuuridevahelised erinevused ja kommunikatsioonibarjäärid. Väärtushinnangute alused: religioon, traditsioonid, kasvatus. Suhtlemine erinevates kultuuriruumides. Suhtlusbarjääride ületamise viisid. Käitumiskultuuri olemus.

III Tervitamine ja tutvumine

Tutvumine. Tervitamine. Kätlemise erinevad tüübid. Embamine. Esitlemine. Enda esitlemine ja kolleegi esitlemine. Pöördumise vormid. Silmside. Kehakeele põhitõed. Visiitkaardid ja nende kasutamine. 

IV Ametkondlik suhtlemine ja esinemine

Ametkondlik suhtlemine. Ametikohtumised. Läbirääkimised. Video- ja netikohtumised. Helistamine. Mobiiltelefoni etikett. Telefonikonverentsid. Osalemine konverentsidel ja rahvusvahelistel foorumitel. Esitluste koostamine. Visuaalsete kujundite mõjujõud. Esinemine. Lepingute ettevalmistamine. Lepingute allkirjastamine. Lepingute allkirjastamistseremooniad, atribuutika, lipuetikett. Meened ja kingitused.

V Ametlik ja mitteametlik kirjavahetus

Kirjavahetus. Ametikirjade vormistamine erinevates riikides. Akadeemiline kirjavahetus. E-kirjade koostamine ja nendele vastamine. Kutsed ja nendele vastamine.

VI Akadeemilised tseremooniad

Akadeemilised tseremooniad: immatrikuleerimine, inaugureerimine, promoveerimine, eksmatrikuleerimine/lõpuaktused. Akadeemilised vastuvõtud. Hierarhia. Akadeemiliste tseremooniate rahvuslikud eripärad. Akadeemilise eetika koodeks.

VII Ametlikud ja mitteametlikud üritused

Üritused. Ametilõunad ja õhtusöögid. Vastuvõtud. Lauaetikett. Külaliste ja vastuvõtjate kohustused. Külaliste istuma paigutamine.  Euroopalik teeninduskultuur ja mitteverbaalne suhtlemine. Joogietikett. Veinietikett. Klaasid ja nende paigutamine. Sobivad ja mittesobivad vestlusteemad. Äparduste juhtimine.

VIII Rõivastumisetikett

Formaalsed ja mitteformaalsed riietumisstiilid. Ametikohtumiste rõivastumisetikett. Akadeemilised riietumistavad Euroopas, Suurbritannias, USA-s, Aasia riikides. Talaarid, kapuutsid, peakatted, ametiketid, vapid. Riiklike ja akadeemiliste autasude kandmine. 

XI Ülikooli kodukord ja käitumistavad

Gümnaasiumi ja ülikooli erinevus. Ülikooli sisekorra eeskirjad. Käitumine ülikooli üldruumides, loengus, laborites, raamatukogus, üliõpilasmajas, spordihoones. Pöördumine õppejõu ja kaasüliõpilase poole.

X Ülikooli külaliste võõrustamine

Kõrgete külaliste kutsumine. Külaliste vastuvõtuks valmistumine. Külaliste vastuvõtmine ja tervitamine. Külaliste saatmine ja ekskursioonide korraldamine. Külaliste istuma paigutamine tseremooniatel ja vastuvõttudel. Külaliste esitlemine. Kõrgete külaliste saatjaskonnaga suhtlemine. Ühisfotode tegemine. Kingitused. Külaliste lahkumine. Visiidi eest tänamine.

 

Õppejõud

TTÜ Avatud Ülikooli juhataja. Lõpetanud Tallinna Ülikooli üldtehniliste distsipliinide ja füüsika erialal ning Universite de Paris I Pantheon - Sorbonne rahvusvaheliste suhte ajaloo alal. Rahvusvaheliste suhete ajaloo doktor.
Asutanud Eesti Diplomaatide Kooli, töötanud Audentes Business School ja Mainor Business School rektorina, kaugkoolituse didaktika professorina. 
Mitmete protokolli ja etiketi raamatute autor.

Õpijuhised

Kursuse läbimiseks on aega 6 nädalat. Arvestus toimub kursuse kuuendal nädalal. Iga teema kokkuvõtteks on ülesannete lehel enesekontrolli test. Iga testi sooritamiseks on kasutada 1 katse.

Arvestust on võimalik sooritada kokkuleppel õppejõuga. Arvestuse sooritamiseks on aega 25 minutit ning kasutada on1 katse. Tulemuse saate teada kohe! Ebaõnnestumise korral ärge heitke meelt! Korrake kogu materjal üle ning paluge uut arvestuse sooritamise võimalust!

Kirjandus ja allikad

 • Lukas, M. Otsepp, R. 1993 Protokoll ja etikett, Ambassador, Tallinn
 • Lukas, M., Tšatšua, T. 2000. Protokoll & Etikett  Eduka suhtlemise käsiraamat. Ambassador, Tallinn
 • Tšatšua,T., Lukas,M. 2008 Etikett tööl ja kodus, AS Ajakirjade Kirjastus, Tallinn
 • Kõrven, T.-R. 2000. Dokumendihaldus Ettevõtte haldus- ja personalidokumendid. Külim, Tallinn
 • Lewis R.D., Kultuuridevahelised erinevused. Kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre. 2007, TEA, Tallinn http://www.crossculture.com/
 • Cross-Culture analyses of current affaires and everyday events, http://blog.crossculture.com/
 • Foster, D.  Euroopa riikide etikett ja tavad. 2002, Ersen, Tallinn
 • Foster, D. Aasia riikide etikett ja tavad, 2002, Ersen, Tallinn
 • Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise eetika koodeks: http://www.ttu.ee/asutused/mereakadeemia/tudengile-27/oppekorraldus-16/akadeemiline-eetika/

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn