เตรียมเคมีม.3 ขึ้นม.4

Instructor

Chem-Sci by KruPrem

ครูคนหนึ่งที่ชอบสอนวิทยาศาสตร์ ถนัดเคมี ชอบทำเรื่องที่นักเรียนว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

บทเรียนนี้เหมาะกับนักเรียนม.3 ที่กำลังจะสอบเข้าหรือเรียนต่อระดับม.4 โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนต่อม.ปลายสายวิทยาศาสตร์เช่น การเขียนปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น

ขอให้มีความสุขในการเรียนนะครับ

ครูเปรม

Course content

  • 9 ปฏิกิริยาเคมีที่ควรทราบก่อนขึ้นม.4

  • ตะลุยโจทย์คำนวณความเข้มข้นของสารละลาย

  • สรุปการทดสอบสารอาหาร

  • Checklist เนื้อหาที่ควรทบทวนก่อนสอบ

  • พื้นฐานการเขียนสูตรเคมีและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn