เคมีอินทรีย์ ม.6

Instructor

Chem-Sci by KruPrem

ครูคนหนึ่งที่ชอบสอนวิทยาศาสตร์ ถนัดเคมี ชอบทำเรื่องที่นักเรียนว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

บทเรียนนี้เหมาะกับนักเรียนม.6 ที่กำลังเรียนเคมีบทเคมีอินทรีย์ หรือนักเรียนระดับชั้นอื่นๆที่ต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขในการเรียนครับ

Course content

  • เคมีอินทรีย์ชุดที่ 1

  • ปฏิกิริยาเคมีของ Alcohol, Carboxylic acid และ Ester

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn