TE 3    TERVEYS JA TUTKIMUS

Instructor

kati sandvik

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET

Opiskelija

 • osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kansallisesti ja maailmanlaajuisesti
 • osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa
 • toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään
 • osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet
 • osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta

KESKEISET SISÄLLÖT

 • terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä
 • terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen; fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen; ergonomiamittaukset;työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
 • terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet
 • tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaatio
 • terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen

ARVIOINTI

 • kurssikoe
 • tutkimuksen/tutkimusten suorittaminen/tutkimusraportti
 • pari-/ryhmätöiden tekeminen
 • aktiivisuus, tuntityöskentely
 • arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista

POISSAOLOT

 • selvitettävä (oma vastuu), 3 poissaoloa - mahd. lisätehtäviä

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn