English for Infectious Diseases

Instructor

Sari Myréen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Englannin kielen valmiuksia tarvitaan yhä useammin myös hoitotyössä. Laurea-ammattikorkeakoulun englannin kielen opintojakson yhtenä teemana opetussuunnitelmassa on globaalit terveyshaasteet. Niihin liittyvää sanastoa ja tekstejä on opiskeltu Tikkurilan kampuksella Learning by Developing -menetelmän avulla toiminnallisissa oppimistehtävissä. Learning by Developing –menetelmä antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Infektiosairaudet ovat osa globaaleja terveyshaasteita. Englannin kielen opintojakson infektiosairauksia käsittelevän osuuden tuotoksena syntyneet toiminnalliset oppimistehtävät on nyt tiivistetty kolmea infektiosairautta käsitteleväksi oppimateriaalipaketiksi. Oppimateriaalipaketti on tallennettu Eliademy-oppimisalustalle, jossa kuka tahansa hoitotyön ammattilainen voi kehittää englannin kielen taitoaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyviä oppimistehtäviä.

Vasemmasta palkista löytyvän oppimateriaalipaketin Infectious diseases avulla voi kehittää kielitaitoa tekemällä siihen liittyviä oppimistehtäviä. Ensisijaisesti oppimateriaalipaketti on suunniteltu Auroran sairaalan infektio-osastoilla työskenteleville hoitajille. Oppimistehtävien avulla myös muiden suomalaisten hoitajien on mahdollisuus kartuttaa omaa sanavarastoaan ja saada lisääntyneitä englannin kielen valmiuksia työelämän tilanteisiin. Oppimateriaalin tarkoituksena on kehittää hoitotyön ammattilaisten englannin kielen valmiuksia erityisesti potilaan kohtaamistilanteissa, koska ammattisanaston ja kohteliaan kielenkäytön hallinta tuo varmuutta kommunikointitilanteisiin englannin kielellä.

Kiitos Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksen hoitotyön opiskelijoille vuoropuheluiden laatimisesta, erityisesti Kati Pajarille vuoropuheluiden editoinnista ja täydentämisestä sekä Infection Prevention and Control Practitioner Merja Thomasille (University Hospitals Coventry & Warwickshire) vuoropuheluiden tarkistuksesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course content

  • Infectious diseases

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn