TE 2.2 (3 palkki) Nuoret terveys ja arkielämä

Instructor

kati sandvik

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TE 2 NUORET TERVEYS JA ARKIELÄMÄ

Tavoitteet, kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta
 • osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia
 • osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
 • osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja

Keskeiset sisällöt

 • itsetuntemus, aikuistuminen,sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä
 • vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen
 • elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen
 • ruuan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, kuntoliikunta, syömishäiriöt
 • fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä
 • seksuaaliterveys
 • terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen, ruuminkuva/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana
 • tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalista näkökulmasta

Arviointi

 • yksilö- ja ryhmätehtävät
 • aktiivisuus, tuntityöskentely
 • kurssikoe
 • arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn