เตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

Instructor

Chem-Sci by KruPrem

ครูคนหนึ่งที่ชอบสอนวิทยาศาสตร์ ถนัดเคมี ชอบทำเรื่องที่นักเรียนว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย

Reviews (1)

Ryan Studios

Overview

บทเรียนนี้เหมาะกับนักเรียนป.6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 โดยครูเปรมจะนำข้อสอบ O-NET ของปีต่างๆมาเฉลยอย่างละเอียดทีละข้อ ขอให้นักเรียนลองฝึกทำข้อสอบมาล่วงหน้าและตั้งใจฟังคำเฉลยเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดีนะครับ

ขอให้มีความสุขในการเรียนครับ

Course content

  • เฉลยข้อสอบปี 2559 ข้อ 1-15

  • เฉลยข้อสอบปี 2559 ข้อ 16-32

  • เฉลยข้อสอบปี 2560 ข้อ 1-16

  • เฉลยข้อสอบปี 2560 ข้อ 17-32

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn