PS03.2 Tietoa käsittelevä ihminen (2019-2020)

Instructor

Eeva Hyytinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssi esittelee ihmistä tiedonkäsittelijänä. Kognitiiviset eli tiedonkäsittelytoiminnat ovat tunteiden ja motiivien ohella kaiken psyykkisen toiminnan lähtökohta. Kurssin sisältöihin kuuluu mm. perusteet aivojen toiminnasta, havaitsemisesta, tarkkaavaisuudesta sekä muistista. Lisäksi käsitellään vaativaa tiedonkäsittelyä eli kieltä, ajattelua ja asiantuntijuutta.

Kurssin oppikirja on Skeema 3 Tietoa käsittelevä ihminen (ISBN 978-951-37-6841-6).

Sisältö-osiosta löydät kurssin suorittamiseen liittyviä ohjeita sekä kurssin sisältöihin (oppikirjan kappaleisiin) liittyvää lisämateriaalia.

Tehtävät-osiosta löydät näihin sisältöihin liittyviä palautettavaksi tarkoitettuja tehtäviä.

Keskustelu-osiossa voit käydä keskustelua kurssiin liittyvistä asioista.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn