Sanataideohjaamisen akatemia

Instructor

Kirjan talo

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sanataideohjaamisen akatemia 

Kirjan talon Sanataideohjaamisen akatemia on tarkoitettu heille, jotka haluavat soveltaa sanataideohjauksen menetelmiä omassa työssään. Koulutus sopii erityisesti opetus-,  varhaiskasvatus-,  hoito- ja kirjastoalalla työskenteleville sekä kyseisiä aloja opiskeleville. Koulutus tarjoaa myös uusia välineitä taide- ja kirjallisuusalojen ammattilaisille ja opiskelijoille.

Akatemiassa tutustutaan sanataiteen perusteisiin, harjoitellaan monitaiteellisia metodeja ja opitaan luovien ryhmien ohjaamisesta. Akatemiassa perehdytään sanataidetyöhön ja sen soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja ryhmissä. Oppiminen tapahtuu lukemalla, harjoituksin ja keskustellen. Palautetta saa niin ohjaajalta kuin ryhmältäkin. Sanataideohjaajan omaa luovuutta vaalitaan myös monipuolisesti kirjoittamalla. 

Opintojen osa-alueita ovat johdatus sanataideohjaamiseen, sanataiteen perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus, monitaiteelliset menetelmät ja taidetyö erityisryhmien kanssa. Kurssiin kuuluu erilaisia osasuorituksia.

Akatemian opetus on monimuoto-opetusta ja ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein Kirjan talolla Turun keskustassa. Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös skypen välityksellä. Osallistujat saavat lukuvuoden aikana palautetta omista harjoitustöistään sekä ohjaajalta että vertaisryhmältä.

 

Ohjaajat:  Salla Tuukkanen ja Jasmine Westerlund

Hakeminen: Sanataideohjaamisen akatemiaan voit hakea yhden liuskan pituisella, vapaamuotoisella motivaatiokirjeellä. Akatemiaan otetaan 15 osallistujaa.

Ajankohta: Lukuvuosi 2018-2019 
 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn