Secure Payment Confirmation

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.
Total:

Questions

For how long can I access this course?

You need to pay for the course only once in order to get full access. We guarantee you will have access to all course content for at least 1 year from purchase date, in most cases you will have access indefinitely.

From what devices I can access course materials?

You can access course materials from a Laptop, iPhone, iPad, Android, Windows Phone and virtually any device with modern Internet browser. Live tutoring is limited to PC, Mac and Linux only at the moment.

Can I get my money back?

If you purchased the course and for some reasons are not satisfied with it, please contact us at support@eliademy.com and we will resolve the problem.

How sales tax is calculated?

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.

Instructor

Antti Leijala

Yrittäjä/entrepreneur, tietokirjailija/non-fiction author

Minulla on 20 vuoden kansainvälinen johtajakokemus (tuotehallinta, hinnoittelu, myynti, hallinto, strategiatyö, innovaatiokehitys, muutokset, laatu,...) ja 12 vuoden kokemus pienyrittäjän arjesta (nanoteknologian maahantuonti, perinnekäsityöt parkkinahasta, konsultointi ja tietokirjailija). Intohimoni on auttaa yrityksiä toiminnan tehostamisessa (myynti, johtaminen, ongelmanratkaisu, ajanhallinta, innovaatiokehitys) ja tarjoan siihen kirjoja, verkkokursseja, konsultointia ja koulutusta. Lisäksi olen Lean-myynnin pioneeri ja koulutan yrityksiä tarjousten voittoprosentin kasvattamiseen.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Liian usein yritystä johdetaan puhtaasti tunteella. Tämä kurssi auttaa yrittäjää (tai yrittäjäksi opiskelevaa) ymmärtämään tehokkaan liiketoiminnan perusteet ja herättää halu oppia jatkuvasti kehittämään omaa yritystään tehokkaammaksi.

Laskutavasta riippuen yrityksiä on Suomessa noin 340.000. Tyypillisen yrityksen liikevaihto on 30.000 - 150.000€ ja se työllistää 1-2 henkeä. Joka vuosi uusia yrityksiä syntyy ja kuolee noin 30.000.

Kurssin sisältö pohjautuu väitöstutkimukseen mikroyrittäjien yhteisistä ongelmista ja on suunnattu nimenomaan suomalaisille mikroyrityksille.

 

Avainsanat: yrittäjyys, koulutus, mikroyrittäjä, myynti, ongelmat, innovaatiot, ajankäyttö, johtaminen, tehokkuus, rahoitus

 

Kohderyhmänä etenkin 1-9 hengen mikroyritykset

Kaikista Suomen yrityksistä noin 94% on 1-9 hengen mikroyrityksiä. Näiden mikroyritysten osuus Suomen yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on lähes viidennes (yli 17%) ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 70 mrd €. Jos tarkastelemme yritysten henkilöstön lukumäärää eri kokoluokkien yrityksissä, huomaamme että mikroyritykset työllistävät ~25% kaikissa yrityksissä olevista työntekijöistä.

 

Yhteenlaskettuna mikroyritykset ovatkin "suurin työnantaja" lähes kaikissa Suomen kunnissa.

 

Niin sanotut "start-up"-yritykset saavat huomattavan paljon huomiota mediassa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja TEKESin tilaama Startup Dashboard keräsi reaaliaikaisen kuvan suomalaiseen startup-maailmaan. Jos/kun start-up yritysten määrä Suomessa on n. 2400, on helppo laskea, että tämä on vain noin 1% kaikista Suomen yrityksistä.

Vastaavasti 1-249 hengen "PK yritysten" osuus Suomen viennistä on noin 15% ja tästä vain marginaalinen osuus tulee mikroyrityksistä. Mikroyritysten liikevaihto tulee näin ollen lähes kokonaan kotimarkkinoilta.

Kirja soveltuu erityisen hyvin elinkeinonharjoittajille, joita on Suomessa n. 165 tuhatta (eli karkeasti puolet kaikista yrittäjistä).

 

Kurssin tavoite

Kurssin ensisijainen tavoite on, että yrittäjä oppii 10 eri aihealueen puitteissa noin 50 asiaa, joiden avulla voi saman tien parantaa kilpailukykyään pienin askelin ja keskittyen oleelliseen.

Yksi kantava voima tälle kurssille on "jatkuvan oppimisen" periaate. Oli kyse mistä tahansa aihealueesta, oppiminen (=tehostaminen) ei saa jäädä kertaluonteiseksi. Oleellista ei ole kurssin sisällön lukeminen, vaan se, että luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja näin kykenee tehostamaan toimintaansa vuodesta toiseen kaikilla liiketoiminnan alueilla.

 

Kurssin hinta

Mustan vyön opinnot maksavat 69€ (sis. ALV), eli ilman ALV:tä vain noin 55€. Vastaavan laajuiset opinnot maksavat helposti useita tuhansia euroja!

Kurssin sisältö on myös saatavilla kirjana, katso lisää verkkosivuilta www.pktehokasyritys.fi.

 

Soveltuu kaikille

Kurssin sisältö on suunniteltu niin että se soveltuu pikkuyrittäjästä yliopistotasoon sekä aloittavasta yrittäjästä jo kaiken kokeneeseen sarjayrittäjään. Kurssi myös soveltuu kaikkien alojen yrittäjille ja yrittäjiksi opiskeleville.

 

Arviointi

On suositeltavaa, että käyt läpi kurssiin sisältyvät kysymykset ja tehtävät, jotta varmistat oppimisesi. Varsinaista loppukoetta ei kuitenkaan ole.

 

Kurssin kesto

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin ja mustan vyön verkkokurssin läpikäymiseen on arvioitu käytettävän 3-5 tuntia.

 

Kurssin tekijä

Kurssin on tehnyt tekniikan lisensiaatti Antti Leijala. Yrityksensä PKtehokasyritys Oy kautta hän auttaa mikro- ja pienyrityksiä toiminnan tehostamisessa, keskittyen myynnin tehostamiseen, innovaatiokehitykseen, yrityksen johtamisen tehostamiseen, ajankäytön tehostamiseen sekä ongelmanratkaisuun. PKtehokasyrityksen valikoimassa on kirjoja, e-kirjoja, verkkokursseja, pilvipalveluja, neuvontaa, konsultointia sekä koulutusta tarpeen mukaan. PKtehokasyritys on valittu ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen puitesopimukseen 1.3.2018 lähtien ja pystyt näin ollen hyödyntämään valtion 75-80% tukea yrityksen kehittämiseen jatkossa.

Antilla on 20 vuoden kokemus kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä (tuotehallinta, ratkaisuliiketoiminta, hinnoittelu, myynnin tehostaminen, strategiatyö, suunnittelu, muutosprojektit, laatu,..) sekä 12 vuoden kokemus pienyrittäjyydestä (nanoteknologian maahantuonti, yksilölliset perinnekäsityöt parkkinahasta ja pienyritysten konsultointi).

Lisäksi Antti on Lean Six Sigma pohjaisen myynnin ”musta vyö” ainoana Suomessa ja tietokirjailija joka tekee väitöskirjaansa mikroyritysten ongelmista.

Tutustu Anttiin osoitteessa https://www.linkedin.com/in/anttileijala

 

Course content

 • Jatkuva oppiminen - pienissä paloissa

 • Omat asiakkaat

 • - Mikä on tuotteesi tai yrityksesi lisäarvo asiakkaalle?

 • - Asiakkaan ostoprosessi

 • - Asiakkaan ostokriteerit

 • - Asiakastyytyväisyys

 • - Kilpailukyvyn (jatkuva) parantaminen

 • - Hinta vs asiakkaan saama lisäarvo?

 • Kilpailu kiristyy

 • - Nykyiset kilpailijat

 • - Uudet kilpailijat

 • - Kilpailijaseuranta

 • - Kuinka suojaudun kilpailijoita vastaan

 • ”Lean” on kilpailukyvyn perusedellytys

 • Opi virheistä ja menestyksistä

 • - Opi omista virheistä

 • - ja etenkin opi menestyksistä

 • - Syy-seuraus-suhteiden havainnollistaminen

 • - "5 x miksi"-menetelmä

 • - Älä ammu haulikolla, muuta prosessia

 • Opi johtamaan yritystäsi

 • - Strategia ja visio

 • - Strategian toteutus

 • - Yrityksen arvon kasvattaminen

 • - Mitattavuus

 • - Ennustaminen

 • - Riskienhallinta

 • - Vuosikalenteri

 • - Sopimukset kuntoon

 • Opi mittaamaan asioita

 • - Tarjousten voittoprosentti

 • - Tuotetason kannattavuus

 • - Työtehon mittaaminen

 • - 20/80 nyrkkisääntö

 • - Tiedon laatu ratkaisee!

 • - Tuloskortti

 • Henkilöstön kasvu

 • - Yrittäjän ajankäyttö pullonkaulana

 • - Opi työntekijöiltäsi

 • - Motivointi ja vastuun jakaminen

 • Et ole yksin

 • - Opi pyytämään apua

 • - Opi suosittelun voima

 • - Suositteluverkostot

 • - Verkostoja yksinyrittäjille

 • Opi ympäristöstä

 • - 3D-tulostus valtavirtaistuu 2022

 • - Robotiikka vapauttaa sinut rutiineista

 • - Esineiden internet on täällä tänään

 • - Muut megatrendit

 • Opi digitaalisuus

 • - Digitaalisen liiketoiminnan perusteet

 • - Hämmennätkö sinä Somesoppaa?

 • - Verkkokauppa on vain pieni osa kokonaisuutta

 • - Verkkokurssit ja e-kirjat omassa liiketoiminnassasi

 • - Tekoäly muuttaa kaiken

 • Innovaatiokehitys

 • - Lean canvas selkeyttää

 • - Liiketoimintamallien määrittely

 • - Kehitystyön ja innovaatioiden rahoitus

 • Ota yhteyttä ja anna palautetta

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn