Θεραπευτικό Πρόγραμμα Παρασσυσσώρευσης

Instructor

Dr Yanni Malliaris

Clinical Psychologist, Founder & Director BipolarLab.com

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Καθόλη τη διάρκεια αυτού του προγράμματος θεραπείας θα μάθετε διάφορες δεξιότητες και τεχνικές για την αντιμετώπιση της συσσώρευσής σας και της υπερβολικής απόκτησης.

Στις πρώτες συνεδρίες θεραπείας: 

  • Ο/Η ψυχολόγος σας θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε το πρόβλημα της συσσώρευσης σας και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή σας.
  • Εκείνος-ή θα θέλει να σας επισκεφτεί στο σπίτι σας για να πάρει μια καλύτερη ιδέα για την έκταση του προβλήματός σας.
  • Μαζί, θα κατασκευάσετε επίσης ένα μοντέλο που θα σας βοηθήσει να εξηγήσετε την συμπεριφορά της παρασυσσώρευσής σας με βάση τις έννοιες που έχετε για τα υπάρχοντά σας.

Το μοντέλο σας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα συμπτώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν. Οι μεταγενέστερες συνεδρίες θεραπείας επικεντρώνονται στην προετοιμασία για θεραπεία και στην επιλογή των πιο αποτελεσματικών μεθόδων παρέμβασης για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας. Σε κάθε σύνοδο ο κλινικός σας συνεργάτης θα συνεργαστεί μαζί σας για να σας κρατήσει κίνητοποιημένη.

Η θεραπεία θα σας διδάξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, 

  • Θα αναπτύξετε ένα προσωπικό οργανωτικό σχέδιο και θα το θέσετε σε ισχύ στο δικό σας σπίτι.
  • Θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε ασκήσεις διαλογής και λήψης αποφάσεων, οι οποίες θα σας βοηθήσουν σταδιακά να εξοικειωθείτε με την δυσφορία της λήψης δύσκολων επιλογών, να απαλλαγείτε από αντικείμενα, και να μην αποκτάτε πράγματα αν αυτό είναι ένα πρόβλημα για εσάς.
  • Με τη βοήθεια του ψυχολόγου σας, θα ταξινομήσετε τα υπάρχοντά σας ένα προς ένα και ανά δωμάτιο και θα μάθετε να πετάτε, να ανακυκλώνετε και να δώρίζετε τα πράγματα που αποφασίζετε να μην κρατήσετε.
  • Αυτή η εργασία θα περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο σκέφτεστε για τα υπάρχοντά σας και τις έννοιες που τους έχετε αναθέσει, που μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι.
  • Θα σας ζητηθεί να λάβετε διαφορετικές προοπτικές για τις προτιμήσεις σας για την απόκτηση και την αποταμίευση, για να σας βοηθήσουμε να αλλάξετε τη σκέψη που συμβάλλει στο πρόβλημα της ακαταστασίας.
  • Τέλος, θα μάθετε στρατηγικές για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των στρεσογόνων παραγόντων και τη διατήρηση των νέων σας συνηθειών.

Όλες αυτές οι εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία με τον ψυχολόγο σας, ο οποίος θα σας ζητήσει να παρακολουθείτε στενά τις δικές σας σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές σας και θα προσκαλέσετε τις απόψεις σας με τους καλύτερους τρόπους για να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε.

Πιθανότατα θα αγωνίζεστε με το κίνητρο σας να συνεχίσετε να εργάζεστε στην συσσώρευση σας, όταν βρίσκεστε τον εαυτό σας να αισθάνεστε άγχος, ένοχος/η, ή πεσμένος/η. Οι παλιές συνήθειες, ακόμα και αυτές που ξέρετε πως είναι 'κακές', είναι δύσκολο να σπάσουν. Αυτό το πρόγραμμα θεραπείας έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κάνετε ακριβώς αυτό σε μια υποστηρικτική σχέση με τον ψυχολόγο σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να παραμείνετε επικεντρωμένοι στα μελλοντικά καθήκοντα.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn