Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes mai 2018

Instructor

Veronika Rogalevitš

haridustehnoloog

Educational technologist

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

EETA programmist rahastatud koolituse eesmärgiks on arendada ettevõtlusõpetajate haridustehnoloogilisi pädevusi, toetamaks nende tehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel ning arendada oskusi, kuidas rakendada erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu ettevõtlusõppes.

Kontaktpäevad toimuvad TLÜ Haridusinnovatasioonikeskuse avatud seminariruumis T-415, kus on 20 teisaldatavat tooli, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud. Koolituse kontaktpäevadel viiakse vähemalt 3/4 õppeprotsessist läbi väikerühmatöö vormis, kus iga väiekrühm kavandab oma innovatsiooniprojekti, loob/leiab digitaalse õppevara ja valmistab ette veebipõhise õpikeskkonna selle projekti läbiviimiseks. 

Iseseisva tööna valmistavad koolitusel osalejad kahe kontaktpäeva vahelisel ajal ette oma projekti jaoks veebipõhise õpikeskkonna koos õpijuhisega. Kontaktpäevade vahelisel perioodil jätkub koolitus veebipõhises õpikeskkonnas Eliademy, kus paikenvad õppematerjalid ja mille kaudu on võimalik esitada nii individuaalsed kodutööd kui ka rühamtööde tulemused. Iga koolitusel osaleja saab koolituse ajaks kasutada iPadi ja ligipääsu e-kursusele veebipõhises koolituskeskkonnas Eliademy.com. 

Kursuse edukalt sooritanu:

  • kirjeldab riikliku õppekava nõudeid ettevõtlusõppele ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisele üldhariduskoolis 
  • kavandab õpistsenaariumid, milles ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine on lõimitud läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” õpetamisega põhikoolis või gümnaasiumis
  • rakendab veebipõhist õpikeskkonda ja nutiseadmeid ettevõtlusõppes
  • rakendab prototüüpimise metoodikat ettevõtlusõppes
  • teostab enesehinnangu õpetaja digipädevuste mudelist lähtudes

Lähemalt saad Ettevõtlusõppe programmi kohta lugeda siin: http://ettevotlusope.edu.ee/

Koolituse ajakava1. koolituspäev, 7. mai 2018, kell 9.30 – 15.30

9.30 - 10.00

Sissejuhatus, veebikeskkonda registreerumine (Veronika Rogalevitš)

10.00 - 11.00

Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga Tehnoloogia ja innovatsioon: õppekava, näited elust, arutelu. Veebipõhised õpikeskkonnad, nutiseadmed ja sotsiaalmeedia ettevõtlusõppes (Mart Laanpere)

11.00 - 11.15

Paus

11.15 - 12.45

Digitaalse õppevara leidmine, loomine ja kureerimine ettevõtlusõppe kontekstis. Rühmade moodustamine, innovatsiooniprojekti teema valik, projekti veebikeskkonna sisseseadmine (Marina Kurvits)

12.45 - 13.30

Lõuna

13.30 – 15.30

Mängupõhine õpe ettevõtlusega seotud pädevuste edendamiseks. Õppeotstarbelised mängud ja majandussimulaatorid: Gazillionaire, JA Titan, Segan, Tööintervjuu mäng, Õpetajate poolsed näited

(Martin Sillaots)2. koolituspäev, 11. mai 2017, kell 9.30 – 15.30

9.30 - 10.00

Mis on startup & startup ökosüsteem, prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon (Harri Tallinn)

10.00 - 11.00

Prototüüpimise faas 1 (rühmatöö)

11.00 - 11.15

Paus

11.15 - 12.45

Prototüüpimise faas 2 (rühmatöö)

12.45 - 13.30

Lõuna

13.30 - 15.30

Rühmatööde esitlused, tagasiside, kokkuvõtted. Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine (Harri Tallinn, Mart Laanpere)

 

Course content

  • 1. Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga Tehnoloogia ja innovatsioon

  • 2. Digitaalne õppevara ja veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes

  • 3. Mängupõhine ettevõtlusõpe

  • 5.Kokkuvõtted

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn