PS3s.1 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet ITSENÄISESTI (2016-2017)

Instructor

Eeva Hyytinen

Reviews (2)

Veikko Tiitta
Veikko Tiitta

Overview

Kurssi esittelee ihmistä tiedonkäsittelijänä. Kognitiiviset eli tiedonkäsittelytoiminnat ovat tunteiden ja motiivien ohella kaiken psyykkisen toiminnan lähtökohta. Kurssin sisältöihin kuuluu mm. perusteet aivojen toiminnasta, havaitsemisesta, tarkkaavaisuudesta sekä muistista. Lisäksi käsitellään tiedonkäsittelyyn keskeisesti liittyviä asioita: tietoisuutta, vireystilaa ja unen merkitystä.

Kurssin oppikirja on Skeema 3

Yhteenveto-osiosta löydät kurssin suorittamiseen liittyviä ohjeita sekä kurssin sisältöihin (oppikirjan kappaleisiin) liittyvää lisämateriaalia.

Tehtävät-osiosta löydät näihin sisältöihin liittyviä palautettavaksi tarkoitettuja tehtäviä.

Keskustelu-osiossa voit käydä keskustelua kurssiin liittyvistä asioista.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn