INFSOS - Integrasjon av naturvitenskap i systematiske observasjoner i                         sykepleie

Instructor

Bodil Våga

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

VELKOMMEN til nettkurset; “Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie (INFSOS)”.

Kurset er primært laget for sykepleiestudenter, men kan også være nyttig for offentlig godkjente sykepleiere. Målet er at en kan overføre kunnskaper fra naturvitenskapelige fag til systematiske observasjoner og ferdigheter i sykepleie og som dermed kan øke forståelsen, bedre utførselen og øke kvaliteten.

 

Nettkurset har til hensikt å hjelpe og veilede deg med:

 • å repetere grunnleggende fagstoff innen anatomi og fysiologi
 • å gi deg en introduksjon til relevant patofysiologi
 • å gi deg en innføring i relevante sykepleiefaglige observasjoner 
 • å gi deg en innføring i sykepleiefaglige praktiske ferdighetene.
 • å oppøve din evne til å tenke og utøve systematiske observasjoner i møte med pasienter

 

Nettkurset har fokus på fire fagområder knyttet til de sykepleiefaglige praktiske ferdighetene:

 

Hver modul består av:

 1. Videoforelesninger
 2. Filmdemonstrasjoner
 3. Flervalgsoppgaver (MCQ)

 

I tillegg er det et felles diskusjonsforum der deltagerne kan stille spørsmål og diskutere seg imellom.

 

Kurset er designet som en asynkron, selvstendig løsning - et kurs som alltid er tilgjengelig og kan følges som selvstudium i eget tempo. Som deltaker kan du velge hvilken modul som skal gjennomgås til hvilken tid, og på denne måten styre gjennomgangen etter eget behov.

Vi anbefaler likevel at: 

 • for å ha utbytte av nettkurset, er det en forutsetning at både videoer og MCQ er studert nøye.
 • du bruker de ulike læringskomponentene i hver modul i kronologisk rekkefølge.

 

LYKKE TIL!

 

UTVIKLING AV FAGLIG INNHOLD

Brynjar Foss, dr.philos.

Foss er tidligere professor ved Institutt for helsefag, UiS. Han har sin doktorgrad innen humanbiologi fra Universitetet i Bergen (2001) og har vært en bidragsyter på en rekke publikasjoner i cellebiologi og hematologi. Han underviste i videregående skole før han kom til UiS i 2006. Ved UiS underviste Foss sykepleierstudenter i temaene anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi, farmakologi og legemiddelregning frem til og med høsten 2015. Foss har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og forskning på e-læring ved UiS.

Kristin Glenna Bodsberg, universitetslektor

Glenna Bodsberg er intensivsykepleier og har en Mastergrad i Helsevitenskap. Hun har jobbet på kirurgisk intensiv, medisinsk hjerteovervåkning og medisinsk hjerteavdeling i spesialisthelsetjenesten. August 2013 startet hun ved UiS. Glenna Bodsberg i hovedsak vært tilknyttet bachelor i sykepleie hvor hun har undervist og veiledet sykepleiestudenter i alle årsenheter i teoretiske og praktiske studier. Samt at hun har emneansvar for kirurgisk praksis. Hun har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og er medlem av programområde for forskning tilknyttet e-læring og simulering (ELOS) ved UiS.

Torunn Strømme, universitetslektor og PhD student

Torunn Strømme er intensivsykepleier, har master i helsevitenskap og er nå PhD-kandidat innen kvalitet og pasientsikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har arbeidspraksis først fra kommunehelsetjenesten, fortsatte i spesialisthelsetjenesten i akuttmottak og på intensivavdelingen før hun startet ved UiS i 2013. Hun har her undervist og veiledet i hovedsak studenter i bachelorutdanningen teoretisk, praktisk samt har emneansvar. Hun har vært med å utvikle ulike digitale læringsverktøy som brukes aktivt i utdanningen i dag. Hun er medlem av programområdet for forskning tilknyttet e-læring og simulering (ELOS) og forskningsenteret kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (Share) ved UiS.

Bodil Bø Våga, Førsteamanuensis

Våga er sykepleier og har en PhD i sykepleievitenskap. Hun har sin PhD fra Universitetet i Bergen tilknyttet internasjonal helse og HIV/AIDS relatert til mor/barn-smitte. Hun har jobbet på ulike kirurgiske og medisinske avdelinger i spesialisthelsetjenesten før hun startet ved UiS i 2004. Ved UiS har Våga i hovedsak vært tilknyttet bachelor i sykepleie hvor hun har undervist og veiledet sykepleiestudenter i alle årsenheter i teoretiske og praktiske studier. Våga har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og er medlem av programområde for forskning tilknyttet e-læring og simulering (ELOS) ved UiS.

 

Opphavsrett:

Alt innhold i produktet/materialet er opphavsrettslig beskyttet av Norsk lov v/ Åndsverkloven.  Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Universitetet i Stavanger (NettOp og Det Helsevitenskapelige Fakultet), er all annen bruk, bl.a. kopiering, endring og videre distribusjon av hele eller deler av produktet/materialet, ikke tillatt og kan medføre rettslig påtale.

Dersom du oppdager uregelmessigheter eller manglende informasjon vedrørende opphavsrett i forbindelse med bruk av produktet/materialet, i henhold til nevnte betingelser, ber vi om at du tar kontakt med oss på epostadresse: bodil.b.vaga@uis.no 

 

Tekniske krav:

Eliademy krever moderne, rask og sikker nettleser. Dermed er det alltid testet med den nyeste desktop-versjonen av Chrome, Firefox og Safari (inkludert mobilversjon av Safari og Chrome).

Microsoft har sluttet med Internet Explorer til fordel for en ny nettleser kalt Edge, og dermed har Eliademy også sluttet å støtte alle versjon av IE.

Hvis du fortsatt bruker Internet Explorer kan du vurdere å installere noen av disse moderne og sikre nettlesere:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Opera

Microsoft Edge

 

(Hvis du opplever problemer, vil det ofte hjelpe å bytte nettleser)

 

Course content

 • MODUL 1: RESPIRASJON

 • Videoforelseninger, respirasjon

 • Filmdemonstrasjoner, respirasjon

 • MCQ: Respirasjon

 • MODUL 2: SIRKULASJON

 • Videoforelesninger, sirkulasjon

 • Filmdemonstrasjoner, sirkulasjon

 • MCQ: Sirkulasjon

 • MODUL 3: TEMPERATURREGULERING

 • Videoforelesninger, temperaturregulering

 • Filmdemonstrasjoner, temperaturregulering

 • MCQ: Temperaturregulering

 • MODUL 4: ELIMINASJON AV URIN

 • Videoforelesninger, eliminasjon av urin

 • Filmdemonstrasjoner, eliminasjon av uring

 • MCQ: Eliminasjon av urin

 • DISKUSJONSFORUM

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn