Instructor

Morten Wensberg

Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS

Prosjektleder for Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og ConductIT.

Reviews (29)

Britt Haaland
Leif Wangin
Anne Lind
Åke Hillar

Overview

Velkommen til Digitale dirigentstudier - MOOC

Digitale dirigentstudier ble utviklet 2014-2017 i samarbeid med Norgesuniversitetet (nå DIKU), Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT- støttet, fleksibel utdanning og samarbeid med arbeidslivet.

Dette dirigentstudiet er spesielt rettet mot korpsdirigenter, både skole- og voksenkorpsdirigenter. Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 
Målgruppen er korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før. Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale dirigentstudier består av tre hovedelementer:

 1. Praksissamlinger i Stavanger.
  Dirigentuka (man-fre en uke i midten av august) www.dirigentuka.no  
  En helg i januar
  En helg i mai (eksamen)
   
 2. En digital, nettbasert forelesningsserie som er forhåndsinnspilt. Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan. 
  Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. Der er MOOCen vi er inne i nå.

  Vår MOOC består av 10 moduler. Hver modul har en kort introduksjonsvideo. Modulene har pensumtekster som kan lastes ned som PDF-filer og noen moduler har også pensum presentert i video. De fleste modulene har flervalgsoppgaver som må løses og mange har i tillegg refleksjonsoppgaver. Refleksjonsoppgavene skiller seg fra resten av innholdet i MOOCen ved at det å få veiledning og vurdering på disse innleveringene er et tilbud kun til registrerte UiS-studenter. UiS-studenter leverer refleksjonsoppgavene i Canvas
  Alle oppgavene - både flervalgsoppgavene og refleksjonsoppgavene finner du i menyen under "TASKS" (oppgaver).
   
 3. Enetimer via videosamtale. Registrerte UiS-studenter videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene. Video leveres via Dropbox. Studentene får innføring i bruken av systemet under oppstarten ved Dirigentuka.
   

SØKNADFRIST FOR DIGITALE DIRIGENTSTUDIER  OG  FOR DIGITALE SKOLEKORPSSTUDIER ER 1. MARS HVERT ÅR
Les mer om opptaksprøver og frister her - www.uis.no/dirigent

UiS tilbyr også ulike "on-campus" dirigentstudier; videreutdanning, bachelor og master. Disse har søknadsfrist 15. desember hvert år. Les mer om opptaksprøver og frister her - www.uis.no/dirigent

Course content

 • Moduler, oppgaver og faglitteratur

 • MODUL 1 - HVA ER EN DIRIGENT?

 • - Hva er en dirigent? - artikkel av Korsgård

 • - Hvordan blir man dirigent? - artikkel av Wensberg/Green

 • - Oppgaver i modul 1

 • MODUL 2 - DIRIGENTTEKNIKK

 • - Med eller uten pinne - artikkel av Wensberg

 • - Dirigenttekniske øvelser - video av Wensberg

 • MODUL 3 - Å JOBBE FRA DIRIGENTPODIET

 • - Store forventninger - artikkel av Wensberg

 • - Å jobbe fra dirigentpodiet - artikkel av Eikaas

 • - Oppgaver i modul 3

 • MODUL 4 - INSTRUMENTKUNNSKAP

 • - Ulike korpsbesetninger - artikkel av Wensberg

 • - Treblås - artikkel av Wensberg/videopresentasjoner

 • - Messing - artikkel av Wensberg/videopresentasjoner

 • - Slagverk - artikkel av Wensberg/videopresentasjoner

 • - Oppgaver i modul 4

 • MODUL 5 - METODIKK

 • - Oppgaver i modul 5

 • MODUL 6 - MOTIVASJON OG MESTRING

 • - Oppgaver i modul 6

 • MODUL 7 - GRUNNLEGGENDE MUSIKKTEORI

 • - Oppgaver i modul 7

 • MODUL 8 - DIRIGENTEN SOM ORGANISATOR

 • - Oppgaver i modul 8

 • MODUL 9 - PARTITURSTUDIER

 • - Oppgaver i modul 9

 • MODUL 10 - KORPSHISTORIE

 • - Oppgaver i modul 10

 • SEMESTEROPPGAVE 2. semester

 • INFORMASJON OM EKSAMEN

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn