PS3s.2 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (2016-2017)

Instructor

Eeva Hyytinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssi esittelee ihmistä tiedonkäsittelijänä. Kognitiiviset eli tiedonkäsittelytoiminnat ovat tunteiden ja motiivien ohella kaiken psyykkisen toiminnan lähtökohta. Kurssin sisältöihin kuuluu mm. perusteet aivojen toiminnasta, havaitsemisesta, tarkkaavaisuudesta sekä muistista. Lisäksi käsitellään tiedonkäsittelyyn keskeisesti liittyviä asioita: tietoisuutta, vireystilaa ja unen merkitystä.

Kurssin oppikirja on Skeema 3

Sisältö-osiosta löydät kurssin suorittamiseen liittyviä ohjeita sekä kurssin sisältöihin (oppikirjan kappaleisiin) liittyvää lisämateriaalia.

Tehtävät-osiosta löydät näihin sisältöihin liittyviä palautettavaksi tarkoitettuja tehtäviä.

Keskustelu-osiossa voit käydä keskustelua kurssiin liittyvistä asioista. Jos koekertauksen yhteydessä olet epävarma jostain kurssin aiheesta, kirjoita tähän osioon kysymys. Muut kurssilaiset voivat vastata kysymykseesi ja näin auttaa sinua. Myös opettaja voi vastata, mikäli kirjoitat kysymyksesi klo 20:een mennessä koetta edeltävänä iltana.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn