Instructor

Sfistudion

Sfistudion

Det här är en närdistansutbildning med fysiska träffar för sfi C- och D-kurs

Reviews (5)

Miguel Gomez Simon
Tarek Alqado
Yamur Al-Douri
Ali Hedayati

Overview

Vi använder inte längre Eliademy i Studion.

Du måste nu logga in på Edwise.

Gör så här: 

  • Klicka sedan på Elevinloggning edWise
  • Logga in. (du använder samma användarnamn och lösenord som till datorn)
  • Klicka på ”Samarbeta” (högst upp i mitten) Och klicka på ”Rum” (nedanför ”samarbeta”)
  • Nu borde du se ”Studio” till vänster”. Klicka på de tre strecken och sedan ”Visa innehåll”.

(Förslagsvis gör du sedan en länk så att du kan logga in snabbare.)

 

Nu kan du se aktuella aktiviteter och annan viktig information.

     - Undrar du vilka dager vi har lektioner – gå in under ”Plandering” 

     - Gå in på bloggen för att skriva något där.

    -  Har du missat en lektion. Gå in på Grammatik C/ Grammatik D och klicka dig fram till rätt lektion.

Glöm inte att du är själv skyldig att hålla dig informerad genom att gå in på Edwise.

-------------------------------------------------

                                          
Välkommen till Sfistudion!

Det här är en närdistansutbildning med fysiska träffar för sfi C- och D-kurs. Det innebär att du har möjlighet att träna flera moment utanför skolan för att snabbare uppnå målen i kurserna. Du har tillgång till fysiska träffar där du får möjlighet att öva och visa din progression:

Måndagar  kl 16.00 - 19.00

Onsdagar   kl 16.00 - 19.00

Du har en egen mentor som handleder dig i dina studier. Vi som jobbar i Sfistudion är:

Jenny Ekebro Östling    jenny.ekebro.ostling@amf.lulea.se    070-542 07 64

Anders Burman             anders.burman@amf.lulea.se

Sirpa Kosak                   sirpa.kosak@amf.lulea.se                070-209 65 38            

 

Vi håller till på Vuxenutbildningen Upplagsvägen 24 på Bergnäset i klassrum D6.

Aktuell information finns under rubriken Aktiviteter till vänster. Den uppdateras varje fredag.

...................................................................................................................................

Om ni är frånvarande ska ni anmäla detta till mentor. All frånvaro skall anmälas.

 

Man måste lämna sjukintyg om man är sjuk i mer än en vecka till Lena Loven.

Efter 3 veckor skrivs man ut om man inte lämnat sjukintyg. Sjukintyget ska lämnas till Lena Loven.  

lena.loven@amf.lulea.se 070 542 6098  eller 0920- 45 43 30.

 

Om man bortrest och inte kan delta i mer än 1 vecka. Eller om man inte kan delta på grund av arbete i mer än 1 vecka. Då måste man göra en ledighetsansökan och lämna den till Rektorn. Rektorn beviljar eller avslår din ansökan.

Man skrivs ut om man är frånvarande utan beviljad ledighetsansökan. 

 

.....................................................................................................................................

2016 startar vi med fysiska träffar måndag den 11 januari kl 16.00.

Självstudiedagar under våren är:

Onsdag 2 mars

Måndag 21 mars

Onsdag den 30 mars

Måndag 18 april

Onsdag 18 maj

Nästa Nationella prov under våren 2016 för C-och D-kurs är
måndag 30 maj och onsdag 1 juni.

------------------------------------------------------------------------------------

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn