Instructor

Anna Toots

Reviews (1)

Külli Mäe

Overview

Kõikehõlmava rehabilitatsioonikäsitluse, CARe klienditöö metoodika on suunatud taastumisele, kohalolekule ja tugevustele.

E-koolituse läbimiseks kulub arvestuslikult ca 80 tundi. Kursus algab 1.11.2016, lõppeb 24.02.2017.

Koolituse ajal rakendavad osalejad metoodikat igapäevases klienditöös, täidavad koolitusel antud koduülesandeid ning esitavad lõputööna CARe metoodikal tugineva juhtumi analüüsi reflektsiooni. Läbimiseks on kohustuslik osaleda 3 korda 3-tunnises kovisioonis.

 

Õpiväljund

Koolitus annab alusteadmised CARe metoodikast, taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud töö põhimõtetest ning arendab individuaalse klienditöö oskusi – kuidas CARe metoodikat rakendades:

- luua ja hoida kliendisuhet

- aidata kliendil konstrueerida isiklikku kogemuslugu

aidata kliendil sõnastada soove ja püstitada eesmärke

- aidata kliendil teha valikuid ning koostada individuaalset tegevusplaani

 toetada kliendi taastumist ja haavatavusega toimetulekut

 toetada ja arendada kliendi keskkonda

- hinnata ja jälgida klienditöö protsessi ja tulemust.

 

Koolituse õppe-metoodiline taust:

- Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil”, J.P. Wilken ja D.den Hollander, DUO kirjastus 2015 (kui Sul ei ole raamatut, laena palun vanemalt kolleegilt või anna märku, kirjastuses on hetkel eestikeelsed raamatud otsas);

CARe Europe kodulehekülg: http://thecareeurope.com/

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn