Instructor

Dr Nikola Radivojević

Instructor

Reviews (25)

ned my Certificate
Thanks
Ruzica Divic

Overview

 

Kurs Elektronskog poslovanja namenjen je svima koji žele da steknu nova i prošire postojeća znanja iz oblasti elektronskog poslovanja. 

Osnovni cilj kursa  je u tome da polaznicima omogući sticanje praktično primenjivih znanja iz različitih oblasti elektronskog poslovanja i da ih upozna sa najnovijim tendencijama u toj oblasti.

Kurs se sastoji od 10 modula, od elektronsake razmene podataka, preko elektronske trgovine, Internet marketinga, elektronskog bankarstva, pa sve do elektronske uprave i elektronskog obrazovanja, obrađeni su različiti praktični aspekti e-poslovanja, koji polazniku kursa omogućavaju da stekne realan znanja primenljiva u praksi i uvid u značaj i mogućnosti koje savremeno poslovanje zasnovano na informacionim tehnologijama pruža.

       Sadržaj 

 • Modul 1 - E-poslovanje
 • Modul 2 - Electronic Data Interchange
 • Modul 3 - Elektroska trgovina
 • Modul 4 - Dostava i lanci snadbevanja
 • Modul 5 - Internet marketing
 • Modul 6 - Elektronsko bankarstvo
 • Modul 7 - E-Government
 • Modul 8 - E-obrazovanje
 • Modul 9 - Bezbednost i rizici u e-poslovanju
 • Modul 10 - Tendencije u e-poslovanju

*Uslov za sticanje sertifikata je 80%  i više na finalnom ispitu.

 

Uslovi: Osnovno poznavanje rada na računaru i volja za učenjem​

 

Course content

 • Modul 1 - E-poslovanje

 • 1.1 Pojam Elektronskog poslovanja

 • 1.2 E-trgovina

 • 1.3 Customer Relationship Management

 • 1.4 Enterprise Resource Planning

 • 1.5 Upravljanje lancima snabdevanja

 • 1.6 Poslovna inteligencija

 • 1.7 Vrste elektronskog poslovanja

 • 1.8 Trendovi u svetu i kod nas

 • 1.9 Elektronsko poslovanje je nedovoljno razvijeno u Srbiji

 • Modul 2 - Electronic Data Interchange

 • 2.1 Electronic Data Interchange

 • 2.2 Studija slučaja: Bolero.net

 • Modul 3 - Elektroska trgovina

 • 3.1 Elektronska trgovina

 • 3.2  Modeli elektronske trgovine

 • 3.3 Forme elektronske trgovine

 • 3.4 Stanje tržišta elektronske trgovine u Srbiji

 • 3.5 Kako pokrenuti Internet biznis u Srbiji?

 • 3.6 Standardizacija numeracije artikala u domenu e-trgovine

 • 3.7 Elektronska numeracija artikala

 • 3.8 Portali

 • 3.9 Trgovina na Internetu

 • 3.10 Karakteristike komercijalnog web sajta

 • 3.11 Kako korisnici “čitaju” sadržaj na vebu

 • 3.12 Studija slučaja: eBay

 • Modul 4 - Dostava i lanci snadbevanja

 • 4.1 Dostava i lanci snabdevanja

 • 4.2  Tradicionalni prodajni lanci i e-poslovanje

 • 4.3 Elektronska logistika

 • 4.4 Upravljanje lancem snabdevanja

 • Modul 5 - Internet marketing

 • 5.1 Internet marketing

 • 5.2 Istorija internet marketinga

 • 5.3 Definicija i karakteristike IM

 • 5.4 Ciljevi interaktivnog/Internet marketinga

 • 5.5 Internet, intranet, ekstranet

 • 5.6 Mreže u e-poslovanju

 • 5.7 E-commerce i E-marketing

 • 5.8 Marketing plan na Internetu

 • 5.9 Koroporativni nastup na društvenim mrežama

 • 5.10 Web 1.0 i Web 2.0

 • 5.11 Web 2.0 okrenut ka korisnicima

 • 5.12 Integracija više servisa u jedan

 • 5.13 Kolektivna inteligencija

 • 5.14 Korporativni nastup na društvenim medijima

 • 5.15 Društveni mediji

 • 5.16 Specifičnosti nastupa na društvenim medijima

 • 5.17 Facebook kao element nastupa na društvenim medijima

 • 5.18 Twitter kao marketinški alat

 • 5.19 Kako LinkedIN pomaže u biznisuKako LinkedIN pomaže u biznisu

 • 5.20 Kako da zarađujete od Vašeg web sajta?

 • 5.21 Tehnike Internet marketinga

 • 5.22 Trendovi u Internet marketingu

 • 5.23 Deset činjenica u prilog internet marketingu

 • Modul 6 - Elektronsko bankarstvo

 • 6.1 Elektronsko bankarstvo

 • 6.2 Automatske klirinške kuće

 • 6.3 Domaći platni promet

 • 6.4 SWIFT

 • 6.5 Internet/onlajn bankarstvo

 • 6.6 Servisi elektronskog bankarstva

 • 6.7 Virtuelne banke

 • 6.8 Elektronski novac

 • 6.9 Digitalni novčanik

 • 6.10 Studija slučaja: E-Cash

 • 6.11 Sistemi plaćanja na Internetu

 • 6.12 Platne kartice

 • 6.13 Sistemi plaćanja zasnovani na elektronskom novcu

 • 6.14 Mikroplaćanja

 • 6.15 Studija slučaja: PayPal

 • 6.16 Mobilno bankarstvo

 • 6.17 Studija slučaja: Telenor PlatiMo

 • Modul 7 - E-Government

 • 7.1 Elektronsko poslovanje u javnoj upravi

 • 7.2  Infrastruktura e-Uprave

 • 7.3 Implementacija koncepta e-Uprave

 • 7.4 m-Government

 • 7.5 Primeri dobre prakse

 • 7.6 E-uprava u Srbiji

 • 7.7 Elektronska identifikaciona dokumenta

 • Modul 8- E-obrazovanje

 • 8.1 e-Obrazovanje

 • 8.2 Prednosti i nedostaci e-Obrazovanja

 • Modul 9 - Bezbednost i rizici u e-poslovanju

 • 9.1 Bezbednost i rizici u elektronskom poslovanju

 • 9.2 Mere bezbednosti

 • 9.3  Zakon i sajber prostor

 • Modul 10 - Tendencije u e-poslovanju

 • 10.1 Tendencije u elektronskom poslovanju

 • 10.2 Upravljanje informacijama i Cloud Computing

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn