Instructor

Centrum voor Natuur & Techniek

Centrum voor Natuur & Techniek

Bent u toe aan de volgende stap in uw carrière? Zoekt u een andere baan en wilt u uw perspectief op de arbeidsmarkt verbeteren? Wilt u uw opleidingsniveau gelijktrekken met uw huidige functieniveau? Of krijgt u in uw werk te maken met projecten waarvoor uw kennis en vaardigheden geactualiseerd moeten worden? Wij bieden opleidingen die bij u passen. Centrum voor Natuur & Techniek (CvNT) speelt met een breed aanbod aan technische opleidingen en cursussen al meer dan 50 jaar actief in op opleidingsvragen van bedrijven en individuele professionals. Wij zijn u van dienst op de kennisgebieden: •Bouw en Omgeving •Techniek & Design •Informatie- en Communicatietechnologie •Life Sciences & Chemistry

Reviews (1)

marleen bijsterbosch

Overview

Inleiding

De bouwwereld is in beweging. De huisvestingsvraagstukken in de verschillende sectoren van onze samenleving worden steeds complexer. Zo moet rekening worden gehouden met strakke investeringsbudgetten, hoge kwaliteitseisen, optimalisatie van de leef- en werkomgeving, omvangrijke wet- en regelgeving, aanpasbaarheid van het gebouw aan veranderende functies en borging van de rentabiliteit. Ook speelt het terugdringen van het energieverbruik (energieneutraal) en het betaalbaar houden van het onderhoud een belangrijke rol.

 

Ga nu naar hoofdstuk 2.

 

Dit kan alleen gerealiseerd worden door vanaf de start een integrale aanpak te hanteren. Door meer te investeren in het ontwerpproces kunnen de kosten in de uitvoerings- en beheersfase, inclusief de faalkosten, aanzienlijk worden gereduceerd. In de cursus wordt geleerd je een werkmethodiek eigen te maken waarbij aan de hand van een Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt.

 

De integrale samenwerking maakt het mogelijk om met een grote nauwkeurigheid te werken, complexe bouwvormen zijn hierdoor goed mogelijk en clash control voorkomt dat ontwerpfouten bouwfouten worden. Ook in beheer en onderhoud en voor de exploitatie kan een BIM gebruikt worden en kan een BIM kosten reduceren voor de beheerder of eigenaar. Er zijn veel mogelijkheden om een BIM toe te passen en daardoor kunnen op verschillende vlakken veel kosten bespaard worden. Vanuit het bedrijfsleven is er een grote vraag naar BIM-experts of het opleiden van personeel tot BIM-expert.

 

U bevindt zich nu in de open source online leeromgeving van de cursus. Hier vindt u cursusmateriaal dat aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen. De digitale leeromgeving wordt aangevuld met cursusdagen op locatie van de Hogeschool Utrecht. De digitale leeromgeving is voor u interessant, omdat u met relatief weinig tijdsinvestering veel kennis op kunt doen. Het grote voordeel hiervan is dat u het deel leert wat voor u interessant is, op het door u gekozen tijdstip en tempo, op uw eigen werkplek (zonder reistijd, geografie binnen Nederland dus niet relevant) of met (indirecte) collega’s tijdens een van de cursusdagen.

 

Inhoud van de cursus

Open source deel

In deze open source leeromgeving vindt u onder andere:

  • online instructiefilms;
  • achtergrondinformatie (bijvoorbeeld beschikbare afstudeeronderzoeken HU);
  • veel-gestelde-vragen en oplossingen; en
  • toonaangevende praktijkvoorbeelden.

 

Besloten deel

Als u meer verdieping en onderlinge uitwisseling wilt, kunt u zich bij de Hogeschool Utrecht aanmelden voor de cursus. Dan krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving voor cursisten, waarin u onder andere de volgende zaken vindt: 

  • een centrale plek om met meerdere mensen aan één BIM te werken;
  • een forum waar tussen cursisten en docenten kennis uitgewisseld kan worden; en
  • verdiepende video’s om specifieke vragen te beantwoorden.

 

Naast deze besloten digitale leeromgeving bestaat de cursus uit tien bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten richten zich op de competenties die minder of niet aan de orde komen in de instructiefilms, zoals de competenties goed communiceren en samenwerken op afstand, en ‘collaborative engineering’.

 

Extra waarde wordt gecreëerd door de inbreng van een eigen case uit uw beroepspraktijk. Door dit in te brengen in de bijeenkomsten ontstaat een dynamische omgeving waarbij je kunt leren van elkaar. Tevens kan de case dienen voor de eindopdracht: het schrijven van een onderzoeksverslag met een BIM-oplossing. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan een deskundig en niet deskundig publiek.

 

Indien gewenst kan de cursus ook op locatie/in company worden gegeven. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat meerdere partijen en/of disciplines met behulp van BIM gaan samenwerken en tot gezamenlijke oplossingen komen.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn