Bouw Informatie Management - BIM

Instructor

charlotte trip

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Wilt u in korte tijd opgeleid worden tot BIM-expert? Dan is de bachelorcursus Bouw Informatie Management iets voor u!

In een kleine groep met andere experts leert u hoe u kunt BIM-men. Onder ‘BIM-men’ verstaan we het beheersen van de 3D programmatuur, het kunnen onderscheiden van de verschillende rollen en competenties in de praktijk, het kunnen handelen naar de rollen met behulp van applicaties en het kunnen omgaan met de IT-omgeving (server). Naast de technische aspecten komen belangrijke niet-technische aspecten aan de orde zoals communiceren en samenwerken.

 

Inhoud van de opleiding

De bouwwereld is in beweging. De huisvestingsvraagstukken in de verschillende sectoren van onze samenleving worden steeds complexer. Zo moet rekening worden gehouden met strakke investeringsbudgetten, hoge kwaliteitseisen, optimalisatie van de leef- en werkomgeving, omvangrijke wet- en regelgeving, aanpasbaarheid van het gebouw aan veranderende functies en borging van de rentabiliteit. Ook speelt het terugdringen van het energieverbruik en het betaalbaar houden van het onderhoud een belangrijke rol. Dit kan alleen gerealiseerd worden door vanaf de start een integrale aanpak te hanteren. Door meer te investeren in het ontwerpproces kunnen de kosten in de uitvoerings- en beheersfase, inclusief de faalkosten, aanzienlijk worden gereduceerd. In deze bachelorcursus leert u een werkmethodiek eigen te maken waarbij aan de hand van een Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt.

De integrale samenwerking maakt het mogelijk om met een grote nauwkeurigheid te werken. Complexe bouwvormen zijn hierdoor goed mogelijk en clash control voorkomt dat ontwerpfouten bouwfouten worden. Ook in beheer en onderhoud en voor de exploitatie kan een Bouw Informatie Model gebruikt worden en zo kunnen kosten voor de beheerder of eigenaar gereduceerd worden. Er zijn veel mogelijkheden om een Bouw Informatie Model toe te passen en daardoor kunnen op verschillende vlakken veel kosten bespaard worden. Vanuit het bedrijfsleven is er een grote vraag naar BIM-experts of het opleiden van personeel tot BIM-expert.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn