BOOST REFUGEE - Måling av effekt

Instructor

Håkon Iversen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

SoCentral har utviklet et metodeverk – kalt SoImpact - for å utvikle måleindikatorer for løsningers samfunnseffekt. Hensikten med metodeverket er å kunne dokumentere overfor investorer, kunder, eiere og omverden at din løsning på et sosialt problem faktisk har en målbar effekt.

Dette kurset er en innføring i SoImpact med formål å gi deltakerne i BOOST REFUGEE inkubatorprogrammet

  • En forståelse og et rammeverk for hvordan tilnærme seg utfordringene med å måle effekten av sine løsninger på samfunnsproblemer
  • En praktisk innføring i en metode for å utvikle anvendbare måleindikatorer for resultater, konsekvenser og effekter av sine løsninger
  • Tilgang til et enkelt Excel-basert verktøy for å registrere måleindikatorene som er utviklet, og for å registrere og synliggjøre måleresultater underveis

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn