Instructor

Zozan V Cengiz

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Assertiveness är ett engelskt ord och innebär egentligen att hävda sin rätt, att vara trygg i sig själv och ta sin plats för mer jämlika relationer. 

Har det inte hänt dig att du får dåligt samvete för att du säger nej? 

Eller att du inte säger vad du tycker för att du inte vill skapa problem? 

Alla bär vi med oss inlärda mönster sedan barnsben, vissa mönster fungerar fint medan andra skapar en stor blockering för oss och vår utveckling. 

Du är varmt välkommen till denna kurs och jag kommer göra allt för att du ska känna att du har verktyg med dig efter denna kurs för att bli starkare, tryggare och leva mer jämlikt efter kursens slut! 

Nu kör vi!

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn