Instructor

Pametni Koraci Do Uspjeha

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

U prilici smo da izađemo u susret vašim potrebama i da vam pružimo besplatan kurs engleskog jezika-osnovni nivo. Nakon završetka kursa vise nećete biti u dilemi kako da postavite pitanje, da li treba koristiti član ili ne, kako pravilno reci recenicu, a sto je najbolje od svega naučiće te veliki broj glagola koji se koriste u svakodnevnom govoru.

Program rada je sledeći:

nedelja 1: Alfabet, kako se izgovara svako slovo, izgovor kombinacije slova, sistem transkripcije,

                 učimo licne zamjenice, brojeve, boje, pozdrave, osnovne glagole u infinitivu.

nedelja 2: Vremenski izrazi, dani, mjeseci, hrana, voće, povrće, fraze, životinje, praznike.

nedelja 3: Predlozi, mnozina imenica, pridjevi, komparacija pridjeva, određeni i neodređeni član.

nedelja 4: Red riječi u rečenici, postavljanje pitanja, govor u sadašnjem vremenu, postavljanje pitanja.

nedelja 5: Vremena u engleskom jeziku, nepravilni glagoli, zamjenice, prilozi, naredbe, izrazi.

nedelja6: Test ( Ova nedelja je predviđena za testiranje, ali takođe i za sve one oblasti koje bi vi voljeli da obradimo, a nijesu u toku programa obuhvaćene. U ovoj nedelji vi birate šta će te učiti!)

Nakon uspješno završenog kursa dobijate certifikat. Test je položen ako zadovoljite preko 91% tačnih odgovora.

Nadamo se da će vam naš sistem rada odgovarati i da će te biti zadovoljni svojim uspjehom sa ovim kursom.

Srdačan pozdrav

Vaš tim Pametni koraci do uspjeha

 

Course content

  • Alfabet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn