Instructor

Bart Leyman

Reviews (1)

Bart Leyman
Zéér goede opbouw !

Overview

In deze cursus zal het systeem van dubbel boekhouden (naar Belgisch boekhoudrecht) op zéér geleidelijke en gestructureerde wijze worden uitgelegd.

 

De doelstellingen van de cursus zijn als volgt:

1. De cursist leert een beginbalans opstellen;

2. De cursist leert een resultatenrekening opstellen;

3. De cursist leert een boekhouding te voeren aan de hand van balans- en resultatenrekeningen (grootboek);

4. De cursist leert een eindbalans opstellen (via afsluiting van de balansrekeningen)

5. De cursist leert een Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) te gebruiken.

 

Duurtijd van de cursus: 15 à 20 uur.

Er wordt een examen met verbetersleutel voorzien op het einde van de cursus.

 

De docent van deze cursus is Bart Leyman die voltijds werk als docent in het hoger onderwijs, en ook ervaring heeft opgedaan in de privésector. 

Bart Leyman behaalde de volgende diploma's: doctor in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, master in fiscaliteit, diploma van leraar. 

 

Course content

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (1)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (2)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (3)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (4)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (5)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (6)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (7)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (8)

 • Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen (9)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (1)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (2)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (3)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (4)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (5)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (6)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (7)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (8)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (9)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (10)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (11)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (12)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (13)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (14)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (15)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (16)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (17)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (18)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (19)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (20)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (21)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (22)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (23)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (24)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (25)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (26)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (27)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (28)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (29)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (30)

 • HST 2: De balans en de resultatenrekening (31)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (1)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (2)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (3)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (4)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (5)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (6)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (7)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (8)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (9)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (10)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (11)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (12)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (13)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (14)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (15)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (16)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (17)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (18)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (19)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (20)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (21)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (22)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (23)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (24)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (25)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (26)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (27)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (28)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (29)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (30)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (31)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (32)

 • HST 3: De balansrekeningen en resultatenrekeningen (33)

 • HOOFDSTUK 4: Het minimum algemeen rekeningstelsel (1)

 • HOOFDSTUK 4: Het minimum algemeen rekeningstelsel (2)

 • HOOFDSTUK 4: Het minimum algemeen rekeningstelsel (3)

 • HOOFDSTUK 4: Het minimum algemeen rekeningstelsel (4)

 • HOOFDSTUK 4: Het minimum algemeen rekeningstelsel (4)

 • HST 5: EXAMEN

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn