Instructor

Jari Laru

KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Laru on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi teknologiapainotteisesta luokanopettajan koulutusohjelmasta Oulun yliopistosta vuonna 2003. Hänen suomenkielisen pro-gradu työnsä otsikko on: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena. Luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen hän jatkoi opintojansa valmistuen kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2012. Hänen englanninkielisen väitöskirjansa otsikko on: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices. Laru työskentelee Oulun yliopistossa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä, joka tekee alan monitieteellistä perustutkimusta. Jari Laru vastaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa annettavasta tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta. Hän opettaa myös Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön sivuaine- ja maisteriopinnoissa.

Reviews (5)

Lea Mönkkönen
Mirka Jerisjärvi
Sari Pitkänen
Aivan mahtava kurssi! Laita itsesi likoon ja opit vielä enemmän!

Overview

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa (2 op) ay410017Y kurssi toteutetaan verkko-opetuksena. Osallistumista varten opiskelija tarvitsee toimivan Internet-yhteyden ja nykyaikaisen selaimen. Ohjeet opinnoissa käytettävien oppimisympäristöjen käyttöön toimitetaan opiskelijoille opintojen alkaessa.

TÄRKEÄ TIEDOTE KURSSIIN LIITTYEN! TÄRKEÄ TIEDOTE KURSSIIIN LIITTYEN! TÄRKEÄ TIEDOTE..

Tämä kurssi on Eliademyssä vapaasti nähtävillä eli voit osallistua "katselijana" kurssille, MUTTA, et saa kurssitodistusta (2op) ellet ilmoittaudu viralliseksi opiskelijaksi ja maksa nimellistä 20 eur kurssimaksua. Ilmoittaudu täällä toukokuun loppuun mennessä

TÄRKEÄ TIEDOTE KURSSIIN LIITTYEN! TÄRKEÄ TIEDOTE KURSSIIIN LIITTYEN! TÄRKEÄ TIEDOTE..

 

Perustiedot avoimen yliopiston www-sivuilta

Yleistä

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa (2 op) ay410017Y kurssi toteutetaan verkko-opetuksena. Osallistumista varten opiskelija tarvitsee toimivan Internet-yhteyden ja nykyaikaisen selaimen. Ohjeet opinnoissa käytettävien oppimisympäristöjen käyttöön toimitetaan opiskelijoille opintojen alkaessa.

Opintotyyppi   muita opintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta   Kevät 2015 - Kevät 2015 (kesä 2015)
Paikkakunta   Erillinen opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

 

Opintojakson kuvaus

Huomautus! Alla oleva kuvaus on opinto-oppaasta. Kurssin sisältö voi poiketa opinto-oppaassa kuvatusta teknologiatuetun oppimisen ilmiöiden kehitysvauhdin vuoksi.

Osaamistavoitteet tiedekunnan OPS:ssa

Opintojakson suoritettuaan  opiskelija:

 • tunnistaa digitaalisen median peruskäsitteet
 • ymmärtää tekijänoikeuksien roolin digitaalisen median käytössä ja tuottamisessa
 • ymmärtää yleisimpien digitaalisen median tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden ja sovellusten käyttöperusteet.
 • suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä opetus- tai koulutuskäyttöön soveltuvan digimediatuotteen

Sisältö tiedekunnan OPS:ssa

 • digitaalisen median peruskäsitteet
 • tekijänoikeudet ja opetuskonteksti
 • digitaalisten tuotosten käsikirjoittaminen ja tuottaminen
 • uusi teknologia digitaalisen median tuotannossa
 • digitaalinen äänen-, kuvan-, ja videonkäsittely
 • digitaalisten animaatioiden tai sarjakuvien tekeminen
Huomautus! Kasvatustieteiden tiedekunnassa tämä kurssi kuuluu varhaiskasvattajien, luokanopettajaopiskelijoiden, musiikkikasvattajien ja kasvatustieteiden koulutusohjelmassa opiskelevien lukujärjestykseen.

Toteutus vaihtelee koulutusohjelmittain hieman, esim. varhaiskasvattajien ja musiikkiasvattajien tarpeet eroavat toisistansa aikailailla.

Katso lisätietoja kasvatustieteilijöiden ja luokanopettajien kurssitoteutuksesta täältä: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=53183889

Lisätietoja

Mitä hyötyä kurssista on?

Korkeakouluopiskelijan hyödyt

Jokainen kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija saa Oulun yliopiston Avoimen yliopiston kurssimerkinnän (2op). Opintopisteet kelpaavat sellaisenaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoiksi ja lyhyellä neuvottelulla muiden tiedekuntien sekä korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen opinnoiksi.

Lisäksi saat Eliademy oppimisympäristön tarjoman sertifikaatin jonka voit liittää vaikka omaan portfolioosi.

Työelämässä olevan opettajan tai kasvattajan hyödyt

Kurssi toimii edullisena täydennyskoulutuksena kentällä työskentelevälle kasvatusalan ammattilaiselle. Sisällöt, menetelmät ja välineet ovat ajanmukaiset ja kouluttaja alansa ammattilainen.

Kurssin läpäistyäsi saat Eliademy oppimisympäristön tarjoman sertifikaatin jonka voit liittää vaikka omaan portfolioosi.

Muiden hyödyt

Pääset tutustumaan ajanmukaisiin välineisiin sekä ajankohtaisiin ilmiöihin esim.ohjelmojntiin. Kurssin läpäistyäsi saat Eliademy oppimisympäristön tarjoman sertifikaatin jonka voit liittää vaikka omaan portfolioosi.

Mitä kurssi maksaa?

Avoimen yliopiston kurssimaksu on vain 20eur, joten riskit ovat pienet vaikka kurssi jäisi esim. kesken.

 

 

Course content

 • Kuvaus

 • Oppimisympäristö

 • Ajankohtaiset aihepiirit ("luennot")

 • Webinaarit (tapaamiset)

 • Osaamismerkit (Harjoitustehtävät)

 • 1. Pronssitason osaamismerkit

 • 1.1 Jakaminen, avun hakeminen, muiden auttaminen ja keskusteleminen

 • 1.2 Sovellusteemat: digimedia

 • 1.3 Sovellusteemat: opetustilanne luokassa

 • 1.4 oman osaamismerkin tekeminen

 • 1.5. Debugger (etsi epäjohdonmukaisuuksia, virheitä jne.)

 • 2. Hopeatason osaamismerkit

 • 3. Kultatason osaamismerkit

 • 4. Platinatason osaamismerkki

 • 5. Muut merkit

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn