AY410014 Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Instructor

Jari Laru

KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Laru on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi teknologiapainotteisesta luokanopettajan koulutusohjelmasta Oulun yliopistosta vuonna 2003. Hänen suomenkielisen pro-gradu työnsä otsikko on: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena. Luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen hän jatkoi opintojansa valmistuen kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2012. Hänen englanninkielisen väitöskirjansa otsikko on: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices. Laru työskentelee Oulun yliopistossa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä, joka tekee alan monitieteellistä perustutkimusta. Jari Laru vastaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa annettavasta tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta. Hän opettaa myös Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön sivuaine- ja maisteriopinnoissa.

Reviews (4)

Riitta Tiainen
Hieno kurssi.
Riitta
Riitta Tiainen
Hyvä kurssi :)
Virpi Pietikäinen
Lauri Jokela

Overview

Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 410014Y (3op) -opintojakso on nimensä mukaisesti oppimisympäristö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus hankkia tieto- ja viestintäteknisiä työkaluja opettajan työhön sekä tutustua tämän hetken ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin hyödyntää teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa.

Osallistumista varten opiskelija tarvitsee toimivan Internet-yhteyden ja nykyaikaisen selaimen. Ohjeet opinnoissa käytettävien oppimisympäristöjen käyttöön toimitetaan opiskelijoille opintojen alkaessa.

Opintojakson kuvaus

Huomautus! Alla oleva kuvaus on opinto-oppaasta. Kurssin sisältö voi poiketa opinto-oppaassa kuvatusta teknologiatuetun oppimisen ilmiöiden kehitysvauhdin vuoksi.

Osaamistavoitteet tiedekunnan OPS:ssa

Opintojakson suoritettuaan  opiskelija:

 • osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä
 • hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto-ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet

Sisältö tiedekunnan OPS:ssa

 • tieto- ja viestintätekniikka ja yhteiskunta
 • teknologian opetuskäytön suunnittelu ja arviointi
 • teoreettiset perusteet ja pedagogiset mallit
 • oppimisympäristöjen perusteet (blogit, wikit jne..)
 • toimisto-ohjelmistojen ja yliopiston opiskelijainfran perusteet
 • luokkahuoneteknologian perusteet (kosketuspinnat, dokumenttikamerat jne.)

Pohjatiedot

Tällä kurssilla tarvitaan seuraavia kykyjä

 • Osaat etsiä tehtävän kannalta relevanttia tietoa verkosta.
 • Osaat käyttää perustason sosiaalisen median palveluita (Youtube, Facebook. Instagram, Twitter).
 • Uskallat kysyä jos sinulla on ongelma.
 • Pystyt hyödyntämään vertaisiasi apuna ja haluat auttaa muita.
 • Uskallat ______________ (sijoita tuohon soveltuvia sanoja).
 • Haluat ylittää itsesi.

Kysymys on pohjimmiltaan rohkeudesta ja avoimuudesta uudelle.

Kurssin mainos

 

AY410014Y tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä
Create your own infographics

Course content

 • Kurssin toteutus

 • Webinaarit

 • Tehtävät

 • >> Aiempien tvtpeda-kurssien tehtäviä

 • Yhteystiedot

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn