Att samtala om hjärtsvikt och prognos- en praktisk kommunikationskurs

Instructor

Lisa Hjelmfors

Kursledare

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Denna praktiska kommunikationskurs riktar sig till vårdpersonal som arbetar inom kardiologi.

Kursen syftar till att ge stöd för att samtala med hjärtsviktspatienter och deras närstående om prognos och livets slutskede.

Under kursen får du ökad kunskap om hjärtsviktens prognos och vikten av att samtala med patienter och närstående om detta område. Du kommer att få träna på att samtala med simulerade patienter och närstående. Du kommer också få ta del av ett praktiskt kommunikationsstöd (en broschyr) som du kan lämna ut till patienter och närstående som du träffar i din kliniska vardag.  

Kursen ingår som en del i ett forskningsprojekt på Linköpings Universitet med ansvarig projektledare professor Tiny Jaarsma. 

Lärandemål:

  • Fördjupad kunskap om hjärtsviktens sjukdomsförlopp
  • Fördjupad kunskap om kommunikationsteorier och dess praktiska användning 
  • God förmåga och färdighet i att samtala om prognos och livets slutskede med hjärtsviktspatienter och deras närstående 
  • Kunskap och förmåga att svara på de frågor som tas upp i kommunikationsstödet "En broschyr med frågor för dig som har hjärtsvikt och för dig som är närstående"

Kursinnehåll:

  1. Vikten av att samtala om prognos (föreläsning online)
  2. Coping strategier (föreläsning online)
  3. Närståendes roll (föreläsning online)
  4. Kommunikation- teori och praktik (föreläsning på campus)
  5. Kommunikationsstödet "En broschyr med frågor för dig med hjärtsvikt och för dig som är närstående"
  6. Simuleringsövningar (praktiska övningar på campus)

Kursupplägg:

Nätbaserad kurs med 1 obligatorisk utbildningsdag på Linköpings Universitet XX oktober.

Kursperiod:

9 januari-19 februari 2017

Information:

Kursledare Lisa Hjelmfors, doktorand och professor Tiny Jaarsma

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn