Återskapa kontakten med dig själv och din partner

Instructor

Nettan B

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

OBS! DETTA EN FIKTIV KURS SKAPAD SOM PROJEKTARBETE.

Introduktion:

Du kan inte kontrollera din partner. Du kan inte göra förändringar åt din partner. Du kan inte tala om för din partner vad hen ska göra. Men du kan inspirera din partner. Du kan vägleda din partner genom att ändra ditt sätt att reagera på och hantera olika situationer.

I relationer, precis som i vilken annan del av livet som helst, så påverkar din attityd och dina tankar om dig själv och andra ditt sätt att vara i den här världen. Hur du väljer att handla i olika situationer är precis lika viktiga som dina faktiska handlingar. Att kunna acceptera detta och att kunna ta till sig dessa kraftfulla värderingar kommer hjälpa dig att leva med större integritet, ärlighet, medkänsla och enthusiam. Detta kommer i sin tur att ge ny luft under vingarna på dina relationer.

Den här kursen går ut på att du ska återskapa kontakten med dig själv och din partner. Kursen kommer vägleda dig att börja ta ansvar för ditt eget liv och börja skapa en sund relation till dig själv, vilket du behöver göra för att kunna skapa sunda relationer med andra.

Kursens målsättning:

1: Att studenten, genom självreflektion lär sig äga sina gränser och att ta ansvar.

2: Att studenten lär sig hantera sårbarhet

3: Att studenten lär sig hur man accepterar andra

4: Att studenten lär sig hur man är en bra vän i en relation

5: Att studenten lär sig hur man höjer sin partners självkänsla och självvärde

6: Att studenten lär sig hur man hanterar konflikter och frustrationer på ett konstruktivt sätt

7: Att studenten lär sig kommunicera på ett kreativt och värdigt sätt

8: Att studenten lär sig hur man fokuserar på att må bra istället för att hela tiden ha rätt.

9: Att studenten lär sig hur man avlägsnar kontrollbehov, manipulering och känslomässig utpressning i relationer

10: Att studenten lär sig hur man omvandlar kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.

Arbetssätt:

Studenten behöver skaffa ett konto här på Eliademy.com för att komma åt uppgifterna. Studenten förväntas göra samtliga arbeten helt enskilt. Utförda uppgifter skickas till instruktören genom svarsboxen längst ner på varje uppgift. Studenten kan frivilligt välja att dela sina reflektioner med andra genom diskussionsforum. 

Tillgänglighet:

Kursinstruktören kommer finnas tillgänglig via mail och samtliga mail besvaras två gånger i veckan: Måndagar och Torsdagar mellan kl. 18:00-21:00.

Uppgifterna kommer gås igenom och "betygsättas" tre gånger i veckan: Måndagar, Onsdagar och Fredagar mellan kl. 09.00-13.00. Vilken dag just din uppgift kommer gås igenom och återkopplas, kommer variera beroende på mån av tid. Det är alltså inte givet att du som student får svar varje måndag, onsdag eller fredag. 

Med väl genomförd menas att studenten har noggrant reflekterat över sig själv och sina arbetsområden och givit utförligt och väl genomtänkta reflektioner. Samtliga svar är helt konfidentiella och kan bara beskådas av instruktören. 

Arbetsmaterial:

Studenten bör införskaffa en privat dagbok, penna samt ha tillgång till internet och mail.

Dagboken är till för att utföra uppgifterna när man behöver det och ska vara helt konfidentiell. Studenten behöver ett konto på Eliadimy.com för att få åtkomst till uppgifterna.

Tid:

Kursen startar 30 Augusti 2016 och slutar 30 December 2016. Tiden där emellan är flexibel. Varje moment behöver göras i den följden de kommer så du som student behöver planera din tid och varje moment. Kursmomenten kommer vara relativt flexibla till sin natur, du som student kan välja när och hur länge du vill arbeta med varje fråga, under förutsättning att dessa frågor blir besvarade under den tid kursen finns tillgänglig på Eliademy. Beräknad tid är ca fyra månader, från start till examination.

Bedömning och examination:

Det kommer inte finnas någon formell bedömning enligt mall. Du som student kommer få ett slags "betyg" på en skala mellan 1 till 100, som talar om för dig hur väl besvarad uppgiften är där 1 är inte genomförd alls och 100 är mycket väl genomförd.

Examination kommer ske genom en examensövning som pågår under fjorton dagar där du som student applicerar och dokumenterar de reflektioner som framkommit under kursens gång i det verkliga livet.

Studenten kan inte genomföra examinationen på ett tillfredställande sätt om samtliga kursmoment inte är genomförda. Kursmomenten är linjära till sin ordning för att du som student behöver använda dina färdigheter längs vägen för att kunna komma vidare. Om studenten väljer att hoppa över vissa moment, kan sann återkoppling till sin egen person utebli. 

Sekretess:

Samtliga reflektioner kommer enbart finnas tillgänglig för mig som kursledare. Inga andra deltagare kommer få tillgång till materialet. 

 

 

 

 

   

 

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn