Instructor

Kristina Piliste

Mektory Tehnoloogiakooli koordinaator

Kristina Piliste on Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakooli koordinaator alates aastast 2012. Mektory Tehnoloogiakool korraldab kooliõpilastele loodustäppisteadusi ning tehnika- ja tehnoloogiavaldkondi tutvustavaid ning õpilaste ettevõtlikkuse tõstmisele suunatud koolitusi, töötubasid, linnalaagreid ja projekte. Hetkel õpib Kristina ka Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes (MBA).

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tallinna Tehnikaülikool ja Swedbank korraldavad esmakordselt koolinoorte äriideede konkurssi Bright Minds!

Konkursi eesmärk on aidata andekate noortel oma ideid realiseerida ja julgustada ettevõtlikku ellusuhtumist nii kooliõpilaste kui nende kogukondade seas.

2015/2016 õppeaastal on konkurss suunatud koolidele viies Eesti maakonnas: Harjumaal, Läänemaal, Saaremaal, Järvamaal ja Viljandimaal. Osalema on oodatud igas vanuses kooliõpilased kuni 5 liikmeliste meeskondadena. Ehkki ideede arendajateks peavad olema kooliõpilased, on mentoritena lubatud kaasata ettevõtete esindajaid, ettevõtjaid, lapsevanemaid ja õpetajaid.

Kõigil konkursil osalevatel võistkondadel on võimalus osaleda ka tasuta start-up koolitusprogrammis, mis toimub ajavahemikul detsember 2015 – märts 2016 ning koosneb 3 õppepäevast. Õppepäevad viiakse läbi kõigis konkursil osalevates maakondades. Koolituspäeva raames on võistkondadel võimalik saada ka teemakohast nõustamist.

Konkursi avaüritus toimus 26. novembril 2015 Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Konkursile on võimalik äriideid esitada kuni 22. aprillini 2016, parimad ideed selguvad 25. mail 2016 Bright Minds finaalüritusel TTÜ Mektory keskuses.

 

 

Konkursi olulisemad tähtajad:

19.11.2015  

Registreerumise tähtaeg

26.11.2015

Bright Minds avaüritus TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory

10.12.2015  

Meeskondade poolt äriidee üldise valdkonna ja suuna kinnitamine Eliademy veebikeskkonnas

22.04.2016

Äriideed kirjeldava A4 ja videoklipi esitamine Eliademy veebikeskkonnas

06.05.2016

Eelhindamise alusel välja valitud 20 parema äriidee väljakuulutamine konkursi kodulehel, Facebook’is ja Eliademy veebikeskkonnas

25.05.2016 

Finaalüritus Bright Minds TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory

 

KONKURSSI KORRALDAVAD:

     

KOOSTÖÖPARTNERID:


                   

 

                

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn