Instructor

Anna Pettersson

VD

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Välkommen till Kursen Arbete på Väg Nivå 2!

Denna webbkurs bygger på Trafikverkets beslut i krav- och rådsdokument (TRVR Apv och TRVK Apv) gällande kompetenskraven för Arbete På Väg där Trafikverket är väghållare. Innehållet i kursen bygger dessutom på material från Trafikverkets publikation Arbeta med väghållningsfordon, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets Föreskrifter, Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen samt övriga tillämpliga källor.

Läromedlet är utvecklat av Svensk Vägsäkerhetsutbildning. Det är utvecklat för att ge kompetens för Arbete på Väg Nivå 2 i enlighet med TDOK 2012:86 ver.3.0 samt TDOK 2012:88 ver.3.0 i fråga om §9.1.2

Kursmaterialet är utformat för att kunna genomföras som självstudier via webben, och är uppdelat i delmoment, där varje delmoment avslutas med ett frågetest. I slutet av kursen ligger ett kurstest som, vid godkänt resultat, berättigar till ett kursbevis.

Innehållet i denna kurs, såväl text- som bild- och filmmaterial, är skyddat med stöd av Upphovsrätten. Kopiering/mångfaldigande av materialet är alltså förbjudet utan vårt medgivande.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn