Instructor

Kirsi Haapa-aho

Insinööri ympäristöteknologia (yAMK) AmO

Olen työskennellyt kaavoituspäällikkönä Ähtärin kaupungilla vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen toimin ympäristönsuojelusihteeri-maanmittausteknikkona seitsemän vuotta ja maanmittauteknikkona kolme vuotta. Harrastuksiini kuuluu jalkapallo, laskettelu, jooga, ratsastus sekä yleensä liikunta ja tietysti opiskelu.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TERVETULOA OPPIMAAN OPPILAAN MOTIVOINNIN KEINOJA!

 

Kurssin tavoite

Tämän kurssin tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: Miten oppilas saadaan motivoitua oppimaan?

 

 

Kurssilla käydään läpi pedagogisia keinoja ongelmalähtöisesti, joilla opettaja saa oppilaat motivoitumaan ja sitoutumaan paremmin omaan oppimiseen. Kurssilla esitellään sekä perehdytetään uusien ja innostavien keinojen käyttöön opetuksessa. Oppimistavoitteet ovat ongelmalähtöisiä ja niihin haetaan käytännön tilanteista sekä eri lähteistä tietoa ja tukea.

 

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt, jotka kaipaavat vinkkejä oppijoiden motivointiin

 

Kurssin eteneminen

1. Aloita kurssi katsomalla intro, jossa esitellään kurssin taustaa ja sisältöä.

2. Tutustu Sisältö- osion alla oleviin kohtiin 1.-7. Kohdissa käsitellään oppilaan motivoinnin keinoja eri pedagogisia menetelmiä käyttäen.

3. Kurssin tehtävät löydät Tehtävät- välilehdeltä. Tehtävien tarkoituksena on oppia ymmärtämään ongelmaratkaisun taustalla olevia pedagogisia tietoja. Ensimmäinen tehtävä koostuu kurssin sisällön kohdista 1-3. Opiskelukohdista 4-5 on toinen tehtävä "Vastuun siirtäminen oppilaille ja ryhmätyön eri menetelmät" ja kurssin opintokokonaisuuskohdista 6-7 on kolmas tehtävä eli Ongelmana oppilas - opettajasuhde sekä konfliktitilanteet.

Kurssin suorittaminen vaatii tutustumista eri aihealueisiin ja materiaaleihin sekä tehtävien tekemiseen. Oppilailla tärkein tehtävä on kuntenkin henkilökohtaisen vertaisarvioinnin tekeminen ja palauttaminen. 

 

Vinkit

Liitteissä 1-3 on esitelty erilaisia digitaalisia keinoja oppilaiden oppimisen arviointiin, motivointiin ja analysointiin.

 

TEATIMERS- RYHMÄ TOIVOTTAA MUKAVIA OPISKELUHETKIÄ!

Course content

  • 1. Pienet opiskelukokonaisuudet

  • 2. Kokeeton opetus

  • 3. Opetuksen yksilöiminen

  • 4. Vastuun siirtäminen oppilaille

  • 5. Ryhmätyön eri menetelmät

  • 6. Opettaja - oppilassuhde

  • 7. Konfliktitilanteet

  • Liite 1. QR-koodin käyttö opetuksen tukena

  • Liite 2. Kahootin käyttäminen opetuksessa

  • Liite 3. Google Forms -palvelun käyttäminen opetuksessa

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn