Completed

Аэрологи-Эчнээ. /2016-2017-Намар. Д. Энхзул/

Instructor

Энхзул Дорж

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Хичээлийн тодорхойлолт: Чөлөөт агаар мандлын физик үзэгдлийн зүй тогтол, тэдгээрийн ãîðèì өөрчлөлтèéã òàíäàí ñóäаëна. 

Оюутны эзэмшвэл зохих чадвар: ×ºëººò àãààð ìàíäëûí үзэгдэл процессийг ажиглах, тоон прогноз зохиох, мэдээ дамжуулах чадвар эзэмшинэ.  

Хичээлд ашиглах ном, сурах бичиг, ажиглалтын материал 

Зохиогч

Номын нэр

Хэвлэсэн

он

Тоо ширхэг

Хаана байгаа

1.

Н. А.Зайцева

 

Аэрология

 

Москва

 1984

1

Багшид

2.

Д. Чогсом

Ерөнхий цаг уур

 

УБ 2010

30

Номын санд

3.

Д. Чогсом

 

Агаар мандлын физик

 

УБ 2012

15

Номын санд

4.

Н. Түгжсүрэн

Агаар мандлын физик

УБ 2005

5

Номын санд

5.

Л. Хангайсайхан

 

Нислэгийн цаг уур

 

УБ 2004

10

Номын санд

6

УЦУХүрээлэн

 

Радиозондын ажиглалт боловсруулалтын заавар

 

 

УБ 2001

5

Номын санд

7.

УЦУХүрээлэн

DigjiCORA III MW 21 системийн гарын авлага

 

 УБ 2004

10

Номын санд

8.

УЦУХүрээлэн

 

SR2K2 системийн заавар

 

 

УБ 2004

1

Багшид

9.

УЦУХүрээлэн

 

Аэрологийн хэмжилтийн эх мэдээ

 

 

УБ 2008-2012

 

Багшид

10.

Вайсала пүүс

Аэрологийн боловсруулалтын программ хангамж

 

УБ 2004

1

Багшид

11.

УЦУХүрээлэн

Аэрологийн олон улсын мэдээ солилцооны кодын заавар

 

УБ 2004

10

Номын санд

Үнэлгээ:

Ирц:

10 оноо

Идэвхи:

10 оноо

Бие даалт:

             30 оноо

Явцын сорил I:

             10 оноо

Явцын сорил II:    

             10 оноо

Улирлын шалгалт:

             30 оноо

Нийт оноо

100 оноо

 

Хэрэглэх нөхцөл

Энэхүү хичээлийн материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн харъяа Ургамал, Газар, Тариалангийн Хүрээлэнгийн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн багш М.Хуанганы оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана. 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014

 Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн

Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн Агроэкологи Бизнесийн Сургууль

Course content

 • Лекц-1 Аэрологийн судалгааны үүсэл хөгжил

 • Лекц-2 Аэро уур амьсгалын горим

 • Лекц-3 Аэро уур амьсгалын өөрчлөлт

 • Лекц-4 Радио тандалтын систем

 • Лекц-5 Радио тандалтын системийн боловсруулалтын тухай

 • Лекц-6 Олон улсын мэдээ солилцооны код

 • Лекц-7 Өндрийн салхины мэдээг кодлох, тайлах

 • Лекц-8 Аэрологийн диаграмм

 • Семинар-9 - Кодын бүлгүүдийг ашиглах дүрэм

 • Семинар-10 - Радиозонд хөөргөлтийн мэдээг кодлох, тайлах

 • Семинар-11 - Эх газрын суурин станцын өндрийн мэдээг боловсруулах

 • Семинар-12 - Эх газрын суурин станцын өндрийн салхины өгөгдлийн мэдээг боловсруулах

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn