Instructor

Kiviaho Heli

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Ammatillinen perustutkinto ja äidinkieli

 

Ammatillisessa perustutkinnossa on YTO-aineita yhteensä 35 osaamispistettä.

YTO-lyhenne tulee sanoista yhteiset tutkinnon osat. 

Aiemmin puhuttiin ATTO-aineista, sana, joka on saanut  väistyä ammatillisen koulutuksen sanastosta 1.8.2015 uusien tutkinnon perusteiden sekä osaamispisteiden tieltä.

Äidinkieltä  osaamispistemäärään sisältyy pakollisena 5 osaamispistettä.

Äidinkieli sisältyy tutkinnon osaan Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen.

Jokaisella opiskelijalla, tutkinnosta riippumatta, on samat ammattitaitovaatimukset äidinkielessä sekä muissa YTO-aineissa.

Äidinkielen osaamisvaatimukset ovat ammatillisessa perustutkinnossa seuraavat:

Äidinkieli, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osaamispistettä

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

Opiskelijan osaamista arvioidaan asteikolla T1, H2 ja K3. Tarvittaessa opiskelijan arviointiin otetaan käyttöön mukautettu arviointiasteikko M1, M2 ja M3.

Opetushallitus on vahvistanut ammatillisille perustutkinnoille tutkinnon perusteet, joissa määritellään osaamistavoitteet sekä arvioinnin kohteet kriteereineen. Yksittäinen oppilaitos ei voi alittaa osaamistavoitteita eikä tehdä omaa arviointiasteikkoa.

Tämä oppimisalusta on rakennettu siten, että opiskeltavan teemat löydät vasemmasta sivupalkista.

Teeman kohdalla on kuvattuna, suoraan tutkinnon perusteista, arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit.  Muista kuitenkin, että kielenhuolto kulkee punaisena lankana koko ajan tutkinnon osan suorittamisen ajan, eikä oikeakielisyyttä ole erikseen kirjattu jokaiseen teemaan.

Viestintä, suullinen tai kirjallinen, on  jakson kantava voima.

Teemalokerossa on ensin arvioinnista jotakin, jonka jälkeen on opiskeltavan teeman materiaali. Materiaali tai materiaalia käydään tunnilla yhdessä läpi, jonka jälkeen siirrytään tehtäviin. Tehtävät löytyvät kaikki otsikon Tehtävät alta. Tehtävien palauttaminen Eliademyn kautta on opiskelija- sekä opettajaystävällinen. Kumpikin osapuoli näkee heti, missä mallissa tehtävät ovat. Joten Eliademyn hyviä puolia ovat ainakin seuraavat seikat:

 • opiskelijan on helppo seurata tehtäviään - mitä tehty, mitä ei.
 • opiskelija tietää aina oman tilansa - palautettu, palauttamatta, odotustilassa
 • opettajan on kätevä antaa sanallista arviointia opiskelijalle. 

Course content

 • KOTITEHTÄVÄ

 • LUE MINUT AINA ENSIN

 • LINKKEJÄ TIEDON LÄHTEILLE

 • LINKKIPANKKI KIRJOISTA, JOIHIN VIITATAAN OPPIMATERIAALISSA

 • Kirjallisuus ja kulttuurin tuntemus

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn