Адам және жануарлар физиологиясы

Instructor

Алтынсариев Алмат

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

    Физиология- биология ғылымының аса маңызды салаларының бірі. Ол тірі организмнің органдары мен  жүйелерінің өмір сүру процестерін зерттеп, оның себептері мен функцияларын ашады, тірі организмнің сыртқы ортамен қарым-қатынасындағы заңдылықтарды зерттейді. Тірі организмдегі функционалдық өзгерістер және оларды реттеудегі механизмдерді физиологияда анатомия, биохимия, медицина, валеология, гигиена сияқты пәндердің мәліметтерімен тығыз байланыста қарастырылады. Курс мынадай міндеттерді қояды

  1. Білімгерлерге физиология ғылымының заңдылықтарын түсіндіру;
  2. Тіршіліктің ең қарапайым формаларының күрделі формаларға ауысуы және организмнің даму себептерін түсіндіру
  3. Физиологияны оқыту барысында білімгерлердің танымдылық белсенділігін арттырып, ғылыми түсініктер қалыптастыру.
  4. Организмдегі мүшелер системасының арасындағы және организм мен оны қоршаған орта арасындағы байланысты түсіндіре білу.
  5. Организмде болатын өсу және даму заңдылықтарын түсіндіре білу.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn