Instructor

Jukka Nisula

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 Opetuksen keskeisenä tavoitteena on luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutuksen ymmärtäminen Suomen eri alueilla. Tavoitteena on tutustua rakennettuun ymp ristöön sekä perinnemaisemiin tarkasteltavilla alueilla. Oppilas oppii tarkastelemaan ihmistä luonnonvarojen kuluttajana sekä tunnistamaan kansainvälistymisen ja monikulttuuristumisen merkityksiä ja ongelmia maantieteellisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään erilaisia kaavoja ja ympäristösuunnitelmia sekä tulkitsemaan ja lukemaan niitä ja voi halutessaan ehdottaa niihin muutoksia.

 Keskeiset sisällöt

  •  Suomi osana Eurooppaa ja maailmaa
  • Suomen karttakuvaan
  •  Luonnon erityispiirteisiin
  •  Suomen maankamaran(rakenne, menneisyyden tapahtumiin, sekä hyödyntäminen)
  •  Suomen väestöön ja vähemmistökulttuureihin.
  • Oman lähiympäristön tuntemus: sen luonnonympäristön ja rakennetun sekä sosiaalisen ympäristön hahmottaminen.
  • Keskeinen aihe on Itämeren alue ja sen ympäristökysymykset.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn